Samtalsstöd för sörjande

Till dig som har förlorat en anhörig/närstående eller saknar någon som har avlidit.

STÖD vid sorg

När någon i vår närhet dör, vänds livet ofta upp och ned och många olika känslor och tankar väcks. Vardagen har förändrats och det gäller att orientera sig i en ny livssituation. Här kan det vara värdefullt att få prata med någon, enskilt eller i grupp. 

Två samtalsgrupper i höst

Grupp 1 – jämna veckor
Tisdag 7 september 14.30 -16.00

Grupp 2  – ojämna veckor
Tisdag 14 september 14.30 -16.00

Grupperna leds av diakon och präst och vänder sig till vuxna som har mist en närstående. Gruppen träffas varannan tisdag eftermiddag. Om du förvärvsarbetar brukar det vara möjligt att arbetsgivaren beviljar deltagande som ”friskvård”. Under träffarna delar vi det som väckts i samband med dödsfallet och samtalar om hur man kommer vidare. 

Antal: Max 8 deltagare per grupp. 

Plats: Diakoniexpeditionen, Västmannagatan 92, nb.

Kostnad: Det är kostnadsfritt att delta, och även du som bor i annan församling är
välkommen 

Information och anmälan:
Susanne Åberg, diakon, 072-549 64 56, susanne.aberg@matteus.org

ENSKILDA SAMTAL

Vill du prata enskilt med någon är du välkommen att kontakta en av församlingens diakoner eller präster, se kontaktruta nedan.

Präster och diakoner i vuxenverksamheten

Kontakt till diakoner och präster i S:t Matteus församling

 

PRÄSTER:
Petter Sundelius, kyrkoherde 08-555 218 22 
e-post: petter.sundelius@matteus.org  

Daniel Götschenhjelm 08-555 218 17 
e-post: daniel.gotschenhjelm@matteus.org 

Johannes Söderqvist 08-555 218 18
e-post: johannes.soderqvist@matteus.org 

 

DIAKONER
Ann Engström, telefon. 08-555 218 12
e-post: ann.engstrom@matteus.org  

Susanne Åberg, telefon 08-555 218 13
e-post: susanne.aberg@matteus.org