Samtalsstöd för sörjande

Till dig som har förlorat en anhörig/närstående eller saknar någon som har avlidit.

STÖD vid sorg

När någon i vår närhet dör, vänds livet ofta upp och ned och många olika känslor och tankar väcks. Vardagen har förändrats och det gäller att orientera sig i en ny livssituation. Här kan det vara värdefullt att få prata med någon, enskilt eller i grupp. 

SAMTALSGRUPP


Nästa grupp startar vecka 36 2022.

Gruppen leds av diakon och präst och vänder sig till vuxna som har mist en närstående. Gruppen träffas varannan tisdag eftermiddag. Om du förvärvsarbetar brukar det vara möjligt att arbetsgivaren beviljar deltagande som ”friskvård”. Under träffarna delar vi det som väckts i samband med dödsfallet och samtalar om hur man kommer vidare. 

Antal: Max 8 deltagare per grupp. 

Plats: Diakoniexpeditionen, Västmannagatan 92, nb.

Kostnad: Det är kostnadsfritt att delta, och även du som bor i annan församling är
välkommen 

Information och anmälan:
Ann Engström, diakon, 076-525 78 12. Mail ann.engstrom2@svenskakyrkan.se

ENSKILDA SAMTAL

Vill du prata enskilt med någon är du välkommen att kontakta en av församlingens diakoner eller präster, se kontaktruta nedan.

Diakoni – Stöd och hjälp

Samtal med präst eller diakon, familjerådgivning eller stöd i sorg när någon nära har dött. Läs mer »

Stöd vid sorg

När någon i vår närhet dör, vänds livet ofta upp och ned och många olika känslor och tankar väcks. Vardagen har förändrats och det gäller att hitta rätt i livet som det ser ut nu. Då kan det vara viktigt att få prata med någon, enskilt eller i grupp. 

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat tankar och konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

Präster och diakoner i vuxenverksamheten

Kontakt till diakoner och präster i S:t Matteus församling

 

PRÄSTER:
Petter Sundelius, kyrkoherde 08-555 218 22 
e-post: petter.sundelius2@svenskakyrkan.se

Daniel Götschenhjelm 08-555 218 17 
e-post: daniel.gotschenhjelm@svenskakyrkan.se

Johannes Söderqvist 08-555 218 18
e-post: johannes.soderqvist@svenskakyrkan.se

 

DIAKONER
Ann Engström, telefon. 08-555 218 12
e-post: ann.engstrom2@svenskakyrkan.se

Susanne Åberg, telefon 08-555 218 13
e-post: susanne.aberg2@svenskakyrkan.se