Samtalsstöd för sörjande

Till dig som har förlorat en anhörig/närstående eller saknar någon som har avlidit.

STÖD vid sorg

När någon i vår närhet dör, vänds livet ofta upp och ned och många olika känslor och tankar väcks. Vardagen har förändrats och det gäller att orientera sig i en ny livssituation. Här kan det vara värdefullt att få prata med någon, enskilt eller i grupp. 

ENSKILDA SAMTAL

Under hösten tar vi endast emot för enskilda samtal eftersom vi är försiktiga med att samla grupper inomhus. Vill du prata enskilt om din sorg med någon är du välkommen att kontakta en av församlingens diakoner eller präster. Telefonnummer finner du nedan. Diakoner och präster har tystnadsplikt, för inga anteckningar och samtalet är helt kostnadsfritt.
Helst ser vi att vi möts utomhus på en promenad eller parkbänk... 

SAMTALSGRUPP 

Församlingen anordnar i 'normala fall' också en samtalsgrupp för dig som är i sorg. Vi delar det som väckts i samband med dödsfallet och pratar om hur vi kommer vidare. Grupperna leds av präst och diakon. Det är kostnadsfritt att delta och även du som bor i en annan församling är välkommen. Max 8 deltagare. 

Vi planerar för två sorgegrupper 2021, med start den 2 och 9 mars.

Info och anmälan: 

Susanne Åberg, diakon,
08-555 218 13 
susanne.aberg@matteus.org, eller

Daniel Götschenhjelm, präst
08-555 218 17
daniel.gotschenhjelm@matteus.org

 

ENSKILDA SAMTAL

Vill du prata enskilt med någon 
är du välkommen att kontakta en av församlingens diakoner eller präster.