Förskola och skola

S:t Matteus församling vill finnas som en tillgång för förskola och skola och bidra med upplevelser, undervisning, fördjupning och kultur.

Ladda ner folder om församlingens aktiviteter i förskola och skola (pdf).

Allt på denna sida är med reservation för vad som gäller situationen kring coronapandemin.
Här nedan ser du förslag på vad församlingen erbjuder skola och förskola. Tveka inte att kontakta oss om ni har önskemål om annan typ av aktivitet. Vi har präster, diakoner, pedaogoger, fritidsledare och musiker och vill finnas för er!

Kontakt: Marie Svalbring Bergstrand, församlingspadogog, marie.s.bergstrand@matteus.org eller 076-525 78 23