Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen

Administration

Suzanne Fredborg, kanslichef

S:t Matteus församling

Administration

Christina Linder, stiftelsehandläggare och kansliassistent

S:t Matteus församling

Administration, Diakoni

Christina Olsson, kanslist och kyrkoskrivare

S:t Matteus församling

Administration

Petter Sundelius, kyrkoherde

S:t Matteus församling

Administration, Kyrkoherde, Präster

Barn och familj

Liselotte Frisk, organist

S:t Matteus församling

Barn och familj, Kyrkomusiker

Frida Johansson

S:t Matteus församling

Barn och familj, Konfirmand och ungdom, Präster

Cecilia Johnsson

S:t Matteus församling

Barn och familj, Konfirmand och ungdom, Präster

Hilda Rudén, fritidsledare

S:t Matteus församling

Barn och familj

Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog

S:t Matteus församling

Barn och familj

Diakoni

Ann Engström, diakon

S:t Matteus församling

Diakoni

Christina Linder, stiftelsehandläggare och kansliassistent

S:t Matteus församling

Administration, Diakoni

Lisbeth Sundvall

S:t Matteus församling

Diakoni, Husmor

Susanne Åberg, diakon

S:t Matteus församling

Diakoni

Församlingsbiblioteket

Vivianne Hoogendoorn, biblioteksföreståndare

S:t Matteus församling

Församlingsbiblioteket

Anders Öfverström, biblioteksassistent, IT-ansvarig

S:t Matteus församling

Församlingsbiblioteket

Husmor

Lisbeth Sundvall

S:t Matteus församling

Diakoni, Husmor

Information & kommunikation

Inger Wallin, informatör

S:t Matteus församling

Information & kommunikation

Konfirmand och ungdom

Frida Johansson

S:t Matteus församling

Barn och familj, Konfirmand och ungdom, Präster

Cecilia Johnsson

S:t Matteus församling

Barn och familj, Konfirmand och ungdom, Präster

Kyrkoherde

Petter Sundelius, kyrkoherde

S:t Matteus församling

Administration, Kyrkoherde, Präster

Kyrkomusiker

Liselotte Frisk, organist

S:t Matteus församling

Barn och familj, Kyrkomusiker

Anders Frisk,organist

S:t Matteus församling

Kyrkomusiker

Sonny Jansson, dirigent

S:t Matteus församling

Kyrkomusiker

Präster

Daniel Götschenhjelm, komminister

S:t Matteus församling

Präster

Frida Johansson

S:t Matteus församling

Barn och familj, Konfirmand och ungdom, Präster

Cecilia Johnsson

S:t Matteus församling

Barn och familj, Konfirmand och ungdom, Präster

Petter Sundelius, kyrkoherde

S:t Matteus församling

Administration, Kyrkoherde, Präster

Johannes Söderqvist, komminister

S:t Matteus församling

Präster

Vaktmästare

Evelina Pellving, vaktmästare

S:t Matteus församling

Vaktmästare

Ola Svensson Nærdal, vaktmästare, kyrkvakt

S:t Matteus församling

Vaktmästare

Mathias Wall, vaktmästare

S:t Matteus församling

Vaktmästare

Meagan Whellans, vaktmästare

S:t Matteus församling

Vaktmästare