Orgeln

Som två vingar som omfamnar både kyrkorummet och dess besökare breder orgeln i S:t Matteus ut sig på läktaren.

Presentation i korthet

Orgeln är byggd 1971-1972 av Marcussen & Søns orgelbyggeri, Aabenraa, Danmark. 
Den har 53 stämmor, tillsammans ca 4500 klingande pipor. 
Traktur och registratur är mekanisk, och svällare finns på både bröstverk och svällverk. 
Orgeln har också en sk Barkermaskin som kan bringas i funktion vid manualkoppling från huvudverket.
Omfång: manualer C-a3, pedal C-f1 

Ett nytt kombinationssystem med fasta och fria kombinationer installerades hösten 2017 av Åkerman & Lund.

En renovering utfördes hösten och vintern 2018-2019 av Åkerman & Lund. En principal 16´ har tillkommit i huvudverket, och därtill har en viss omdisposition och omintonering av stämmorna skett.

Positiv(man 1) 
55 Rörflöjt 8´ 
56 Kvintadena 8´ 
57 Principal 4´ 
58 Koppelflöjt 4´ 
59 Waldflöjt 2´ 
60 Nasat 1 1/3´ 
61 Sesquialtera 2 chor 
62 Mixtur
63 Krumhorn 8´ 
64 Tremulant

Huvudverk (man 2) 
65 Principal 16´
1 Principal 8´ 
2 Flute Harmonique 8´
3 Gamba 8
4 Traversflöjt 8´ 
5 Oktava 4'
6 Oktava 2´ 
7 Cornett
8 Mixtur
9 Dulcian 16´ 
10 Trumpet 8´

Pedal 
15 Untersatz 32´ 
16 Principal 16´ 
17 Subbas 16´ 
18 Gedackt 16´ (transm) 
19 Gedackt 8´ 
20 Oktava 8´ 
21 Oktava 4´ 
22 Nachthorn 2´ 
23 Mixtur
24 Basun 16´ 
25 Trumpet 8' 
26 Trumpet 4'

Svällverk (man 3) 
38 Borduna 16´ 
39 Principal 8´
40 Gedackt 8´ 
41 Fugara 8´ 
43 Voix céleste 8´ 
44 Oktava 4' 
45 Hålflöjt 4´ 
46 Salicet 4´ 
47 Kvinta 2 2/3´ 
48 Svegel 2´ 
49 Ters 1 3/5´ 
50 Mixtur
51 Oboe 8´ 
52 Trumpet 8´ 
53 Clairon 4 
54 Tremulant

Bröstverk (man 4) 
32 Gedackt 8´ 
33 Rörflöjt 4´ 
34 Principal 2´ 
35 Sifflöjt 1´ 
36 Klockcymbel 2 chor 
37 Vox humana 8´
42 Tremulant

Koppel 
11 Pos/Hv 
12 Sv/Hv 
13 Bv/Hv 
14 Bv/Sv 
27 Hv/Ped 
28 Pos/Ped 
29 Pos 4´/Ped 
30 Sv/Ped 
31 Bv/Ped

För mer information kontakta

Anders Frisk,organist

Anders Frisk,organist

S:t Matteus församling

Kyrkomusiker

Liselotte Frisk, organist

Liselotte Frisk, organist

S:t Matteus församling

Barn och familj, Kyrkomusiker