Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

S:t Matteus församling Besöksadress: Västmannagatan 92, 11343 STOCKHOLM Postadress: Box 23070, 10435 STOCKHOLM Telefon:+46(8)55521800 E-post till S:t Matteus församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om S:t Matteus församling

S:t Matteus församling är en del av Svenska kyrkan, som är ett evangelisk-lutherskt trossamfund med rikstäckande verksamhet.

Sverige är uppdelat i tretton stift. Ett stift leds vanligen av en biskop, utom Uppsala ärkestift, som är uppdelat på ärkebiskopen och en annan biskop.
S:t Matteus församling ingår i Stockholms stift.

Församlingens chef är kyrkoherden, som ingår som självskriven ledamot i kyrkorådet. Kyrkorådet väljs av kyrkofullmäktige och är församlingens styrelse och verkställande beslutsorgan. Kyrkofullmäktige beslutar om verksamhetens inriktning och budgetramar. Kyrkofullmäktiges ledamöter väljs enligt demokratiska principer i de kyrkliga valen, som äger rum vart fjärde år.

I församlingens verksamhet arbetar engagerade församlingsbor, så kallade ideella medarbetare, sida vid sida med förtroendevalda och anställda – präster, diakoner, kyrkomusiker, vaktmästare, pedagoger för barn-, familje- och ungdomsverksamhet, husfar samt administrativa tjänstemän.