Öland i Juni

Välkommen till ett konfirmandalternativ där vi åker till solens och vindarnas ö

ÖVER ALVARET OCH UT TILL HAVET...

vandrar vi medan vi utforskar bibelns berättelser och hänförs av den vackra utsikten. Välj om du vill vara med i söndagsgruppen som alltid börjar med mässa kl 11, eller onsdagsgruppen som avslutar sina träffar med mässa. Varje grupp kan ta emot 20 konfirmander som åker på en gemensam resa till Öland i juni.

Startdatum söndag 6/12 2020

Vi förbereder oss i två grupper, en som ses på söndagar kl 11-15, och en som ses på onsdagseftermiddagar kl 16-18:30.

Plats: Mikaelskapellet på onsdagar och S:t Matteus kyrka på söndagar
Antal platser: 40 st fördelade på två grupper.
Resa: 16-23 juni 2021
Konfirmation: 27 juni 2021 i S:t Matteus kyrka
Avgift: 2000 kr

För mer information, kontakta församlingspedagog Henrik Brifors på telefon: 08-555 218 24 eller e-post: henrik.brifors@svenskakyrkan.se

 Öppet för anmälan från och med 28 maj!

Anmälan till Öland i juni - konfirmation 2021

Vårdnadshavare

Henrik Brifors, församlingspedagog

Henrik Brifors, församlingspedagog

S:t Matteus församling

Konfirmand och ungdom

Inte medlem? Inte döpt?

Den som inte tillhör Svenska kyrkan är också välkommen att delta i undervisningen.Först i samband med konfirmationen behöver man anmäla inträde. Du behöver inte heller vara döpt för att börja som konfirmand, utan vi döper den som önskar det under konfirmandtiden.

Funktionsnedsättning

Har du behov av särskilt stöd, någon form av funktionsnedsättning – t ex nedsatt syn, hörsel, dyslexi, ADHD, allergier etc? Kontakta oss och rådgör kring bästa alternativ för dig!