Kursansökan

Så här behandlar vi dina uppgifter om du anmäler dig på en kurs som S:t Mattues församling anordnar.

Om du anmält dig till en kurs som S:t Matteus församling ska hålla eller arrangera har du också blivit ombedd att ange vissa uppgifter i samband med detta. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att administrera allt kring kursen, t.ex. för att veta hur många som kommer att delta och huruvida någon specialkost behöver förberedas i de fall där fika eller mat serveras vid kurstillfället. Dina personuppgifter behandlas på basis av att det är nödvändigt för uppfyllandet av det avtal du anses ingå när du anmäler dig till kursen.

Eftersom vi serverar fika, lunch eller dylikt på våra utbildningar finns även ett frivilligt fält där du kan fylla i matallergi. Vi behöver ditt uttryckliga samtycke för att få behandla uppgifter om allergier eftersom det är en känslig personuppgift.

I vissa fall tar vi betalt för våra kurser, vilket innebär att vi behöver behandla ditt personnummer om du som privatperson är fakturamottagare.

Uppgifter om namn, e-postadress, bostadsadress och enhet (församling eller annan organisation) skickas till Sensus för att vi ska kunna få bidrag för ditt deltagande. Vidare kommer systemadministratörer hos Svenska kyrkan i Uppsala, nationell nivå komma åt de personuppgifter du skickar in.

Fakturaunderlag sparas av S:t Matteus församling i tio år enligt Svenska kyrkans bestämmelser. Övriga uppgifter sparas i tre månader efter kursen, därefter gallras de ur systemet.