Jourhavande präst och andra hjälplinjer

När det händer som inte får hända - vart vänder jag mig? Här har vi listat ett antal hjälplinjer för olika hjälpbehov.

Församlingens präster och diakoner finns tillgängliga för dig som behöver stöd i någon form. Vi är utbildade i stödsamtal och själavårdssamtal  och har tystnadsplikt. Samtalen är kostnadsfria. Ring S:t Matteus församlingsväxel: 08-555 218 00.
Om vi av något skäl inte finns tillgängliga för stunden, har vi här nedan angett andra hjälptelefonlinjer vid akut behov av hjälp.

Andra hjälplinjer

Jourhavande präst (kl 17-06)  112

Anhöriglinjen 0200-239 500

Föräldralinjen 020-85 20 00

Jourhavande medmänniska 08-702 16 80

Polisen 114 14 / 112

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Självmordslinjen 90 101

Hjälplinjen 0771-22 00 60

Bris (Barnrättsfrågor) 116 111

Anonyma Narkomaner 077-113 80 00

Anonyma alkoholister 08-720 38 42

Alkohollinjen 020-84 44 48