St Matteus församling

Prata med oss

Kontakt

St Matteus församling Besöksadress: Västmannagatan 92, 11343 STOCKHOLM Postadress: Box 23070, 10435 STOCKHOLM Telefon: +46(8)55521800 E-post till St Matteus församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänster

Till kyrkan och gudstjänst kommer vi av olika anledningar. Gudstjänsten är centrum i den kristna gemenskapen. Den är en möjlighet att tillsammans med andra uttrycka tacksamhet, glädje och tvivel. Den är något att hämta kraft ur. Gudstjänstens språk; texterna, musiken, psalmerna, tystnaden och de heliga handlingarna som nattvarden, hjälper oss att lära känna Gud.

Vi är många som delar gudstjänstens gemenskap i kyrkan. Här finns du själv och alla andra som kommit till kyrkan. Här finns kyrkvärdar med ett speciellt frivilligt engagemang för gudstjänsterna och i kyrkan möter du också anställda präster, musiker, diakoner, pedagoger och vaktmästare. Du är alltid välkommen att ställa frågor till oss.

I S:t Matteus kyrka firas gudstjänst varje söndag. Se i vår gudstjänstkalender nedan, aktuell information för varje gudstjänst.

Olika typer av gudstjänst

Eftersom vi människor är olika, behövs flera sätt att uttrycka tro och fira gudstjänst. Därför finns en stor variation av gudstjänstformer i Svenska kyrkan. Mässa är ett namn som vi använder på de gudstjänster då vi firar nattvard. I andra fall heter det gudstjänst.

Gudstjänster där vi firar nattvard heter:

Högmässa – gudstjänst med nattvard
Mässa – enklare gudstjänst med nattvard
Familjemässa – gudstjänst för stora och små med nattvard

Hur gör man?

Ibland vet vi inte hur vi ska bära oss åt när vi kommer till en plats där vi aldrig tidigare har varit. Det kan kännas otryggt. I kyrkan krävs inte att vi gör på ett bestämt sätt. Det finns inget som är rätt eller fel. Men här är några tips och hur andra brukar göra:

Psalmbok
När vi går in i kyrkan tar vi med oss en psalmbok, där dagens psalmer och texter finns. Ibland finns psalmböckerna redan utplacerade i bänkarna.

Agenda
Vid ingången finns, eller så delar kyrkvärdarna ut, en agenda som innehåller ordningen för gudstjänsten. Agendan är en hjälp för oss så att vi lättare kan följa med i gudstjänsten.

Stjärna
Där det står en stjärna (*) i agendan brukar församlingen stå upp.