Kvinnor i Västsahara -fotoutställning på församlingsbiblioteket

Den 29 november öppnar en utställning på Församlingsbiblioteket. Utställningen öppnas med ett föredrag kl 18.00, om ett mycket angeläget ämne som sällan belyses.

Invigning av utställningen sker med ett föredrag måndag 29 november kl 18.00.

Fotoutställning om kvinnor i Västsahara 

Västsahara ligger endast 14 mil bort från Kanarieöarna. Trots detta är såväl Västsahara som den marockanska ockupationen i landet i det närmaste okänt såväl i Sverige som i övriga världen.

Västsahara är ett land som ännu inte avkoloniserats. Under den marockanska kolonialmakten finns inga mänskliga rättigheter för saharierna. Vi vill med denna fotoutställning uppmärksamma de västsahariska kvinnorna.

Västsahara är sedan början av 1960-talet upptaget på FN:s lista över icke-självstyrande områden och som ska avkoloniseras. Då var området en spansk koloni och gick under namnet Spanska Sahara. 1975 annekterade Marocko området, varpå Spanien lämnade det. En svårlöst konflikt om områdets status råder sedan dess mellan Marocko och den västsahariska befrielserörelsen Polisario. Ett eldupphör råder sedan 1991. Under FN:s ledning pågår förhandlingar om en politisk lösning.

Utställningen avslutas måndag 7 mars kl 18.00:

Utställningen avslutas med ytterligare ett föredrag måndagen den den 7 mars om kvinnornas kamp för ett självständigt Västra Sahara. Lotta Johnsson Fornarve, andre vice talman i Sveriges riksdag, berättar om Polisario front långa, långa kamp för ett självständigt och fritt Västsahara utifrån fotoutställningen.