Styrning och ledning - så styrs S:t Matteus församling

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du läsa om hur din församling, S:t Matteus, organiseras och hur beslut fattas.

Kyrkofullmäktiges ledamöter

Ledamöter i kyrkofullmäktige

 

Socialdemokraterna
Susie de Ciutiis, ordförande
Kjell Bolmgren
Sonja Gardefjord
Erik Centerwal
Britt Sundberg
Per-Olov Sander                         
Torbjörn Sundblad
Margita Lindbom, ersättare 
Katarina Krönenstedt, ersättare

Borgerligt Alternativ
Anna Wahlund
Per Molander
Gärd Törning
Christer Grunder
Mikael Erixon
Ulrica Schenström, ersättare     
Marianne Smitterberg, ersättare                                                                          
Cecilia Lewenhagen, ersättare

Centernpartiet
Cecilia Önfelt               
Göran Ekestubbe, 2:e vice ord.
Britt Synnerholm
Magnus Lindström, ersättare                                                                                               Malin Frick, ersättare

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
Margaretha Herthelius                 
Peter Frisk, ersättare
Elisabeth Westring, ersättare

MPSK de Gröna
Ylva Larsson

Partipolitiskt obundna i Sv k, POSK
Ingrid Skelton Kockum             
Ulrika Ulvegren                        
Anders Ackebo, 1:e vice ordf.
Christina Björklang
Roger Bottinga
Maria Raby, ersättare     
Karin Sidén, ersättare                         
Lars Stenqvist, ersättare

Sverigedemokraterna 
Jan Wennström                    
Tage Perntz

 

Biskopsvisitation i S:t Matteus församling oktober 2021

Visitation och visitationsstämma är en gammal kyrklig tradition, och i S:t Matteus församling skedde den senaste visitationen i samband med en festmässa 10 oktober 2021. Biskop Andreas Holmberg medverkade i gudstjänsten och höll visitationsstämma i samband med kyrklunchen efteråt. Här kan du ta del av biskopens visitationstal till församlingen.