Så styrs S:t Matteus församling

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du läsa om hur din församling, S:t Matteus, organiseras och hur beslut fattas.

Kyrkofullmäktiges ledamöter

Kyrkofullmäktige i S:t Matteus församling

Ackebo, Anders    Förste vice ordförande
Björklang, Christina.   Ledamot
Bolmgren, Kjell    Ledamot
Bottinga, Roger    Ledamot
Centerwall, Erik    Ledamot
De Ciutiis, Susie    Ordförande
Ekestubbe, Göran    Andre vice ordförande
Erixon, Mikael.   Ledamot
Frick, Malin    Ersättare
Frisk, Peter    Ersättare
Gardefjord, Sonja Ingegärd    Ledamot
Grunder, Hans Christer    Ledamot
Herthelius, Margaretha    Ledamot
Horn, Göran    Ersättare
Kockum, Ingrid Christina Skelton    Ledamot
Krönenstedt, Katarina    Ersättare
Larsson, Ylva Margareta    Ledamot
Lewenhagen, Cecilia    Ersättare
Lindblom, Margita    Ersättare
Lindström, Magnus    Ersättare
Molander, Nils Per Arne    Ledamot
Nilsson, Mikael    Ersättare
Perntz, Gustaf Tage    Ledamot
Raby, Maria    Ersättare
Sander, Per-Olov    Ledamot
Schenström, Ulrica    Ersättare
Sidén, Karin Ersättare
Smitterberg, Sigrid Marianne Ersättare
Stenqvist, Lars Åke    Ersättare
Sundberg, Britt-Louise Andersson    Ledamot
Sundblad, Torbjörn    Ledamot
Synnerholm, Britt    Ledamot
Törning, Gärd    Ledamot
Ulvegren, Ulrika    Ledamot
Wahlund, Anna    Ledamot
Wennström, Jan    Ledamot

Kyrkorådets ledamöter

Kyrkoråd 2021-2024
Ordinarie:
Anna Wahlund, ordförande,
akc.wahlund@gmail.com.    tel ​076 645 12 41
 
Petter Sundelius, kyrkoherde, självskriven
Ingrid Skelton Kockum, vice ordförande
Susie de Ciutiis, ledamot
Per Molander, ledamot
Kjell Bolmgren, ledamot
Anders Ackebo, ledamot
Cecilia Önfelt, ledamot
Sonja Gardefjord, ledamot
 
Ersättare:
Erik Centerwall
Ulrika Ulvegren
Gärd Törning
Ylva Larsson
Göran Ekestubbe
Roger Bottinga
Christer Grunder
Margaretha Herhelius

Biskopsvisitation i S:t Matteus församling oktober 2021

Visitation och visitationsstämma är en gammal kyrklig tradition, och i S:t Matteus församling skedde den senaste visitationen i samband med en festmässa 10 oktober 2021. Biskop Andreas Holmberg medverkade i gudstjänsten och höll visitationsstämma i samband med kyrklunchen efteråt. Här kan du ta del av biskopens visitationstal till församlingen.