Föredrag: Kyrkans gudstjänst

Söndag 4 december 13.00 i S:t Matteus kyrka: föredrag av teol dr Maria Eckerdal. Hur känner vi igen kyrkan genom och i hennes gudstjänst, vad i gudstjänsten gör henne igenkännbar? Vi skall också tala om relationen till Jesus Kristus, vår och kyrkans Herre.

Kyrkans gudstjänst - en världsvid gemenskap

När vi firar gudstjänst är vi inte bara i vårt lokala sammanhang, vår församling, vår kyrka. Vi är insatta i ett gudstjänstfirande i Kristi världsvida kyrka där tillbedjan av treenig Gud, bön, undervisning, förkunnelse och mottagande av sakramenten sker på många språk, med olika liturgier och sånger.

Hur hör vi då ihop? Vilka moment kan vi känna igen i en gudstjänst, kanske i ett annat land, även om vi inte förstår språket?
Om detta ska vi få höra mer av Maria Eckerdahl i dagens föredrag.

Maria Eckerdal är teologie doktor och master i ryska språket i internationella relationer. Hennes huvudintresse är kyrkans liturgi, främst gäller det kyrkans mässa om vilken hon också skrivit sin doktorsavhandling. Maria tillhör Uppsala stift där hon verkar som präst, och är affilierad vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet.