Familjerådgivning

Har du problem i en nära relation? Ofta kan samtalsstöd hjälpa dig eller er att förstå och förändra. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym.

S:t Matteus församling är ansluten till Kyrkans familjerådgivning i Stockholm.
Dit kan man vända sig i samband med samlevnadssvårigheter i parrelation eller familj. Det kan handla om såväl rådgivande samtal som längre samtalsbehandling. De har också vissa möjligheter att ta emot enskilda personer för kortare kontakter.


Avgiften är subventionerad för boende i församlingar som är anslutna till Familjerådgivningen. Personalen, tre kvinnor och tre män, är legitimerade psykoterapeuter med olika grundutbildningar – psykolog, socionom, präst och socialantropolog.

Nystartad verksamhet för unga vuxna 18–26 år att enskilt eller i grupp samtala om och bearbeta sina relationsproblem. 60 kr / besök.

För mer information är du välkommen att kontakta:
Ann Engström, 08-555 218 12.

Det går också bra att vända sig direkt till Kyrkans familjerådgivning.
Tidsbokning tel 08-615 11 70 eller mejla till kyrkansfamiljeradgivning@gmail.com
www.kyrkansfamiljeradgivning.org