En liten stig genom en park.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Ekonomiskt stöd, fonder och stiftelser

Om du bor i S:t Matteus församling, har låg inkomst (årsinkomst under 193 200 kronor för ensamstående utan hemmavarande barn), saknar förmögenhet (under 48 300 kronor) och har svårt att få pengarna att räcka till kan du söka bidrag ur våra fonder och stiftelser. Du måste alltid lämna in en skriftlig ansökan och bifoga vissa handlingar. 

 

Du är välkommen att kontakta stiftelsehandläggare Christina Linder,
08-555 218 04, Christina Linder@svenskakyrkan.se eller diakon Ann Engström, 08-555 218 12, ann.engstrom2@svenskakyrkan.se för att få ansökningshandlingar. Är det första gången du ansöker behöver din ansökan föregås av ett samtal med en av församlingens diakoner. 

Du kan ansöka en till två gånger när som helst under året med 4-6 månaders intervall och din ansökan behandlas i regel inom en månad. För att söka ur stiftelserna och fonderna måste du vara skriven i S:t Matteus församling.

Innan jul och i mellandagarna är ansökningstiden några veckor längre än vanligt!
Årets sista ansökningsdag är den 21 november, fondansökan måste vara komplett. Utbetalningar efter jul sker tidigast under vecka 4 2023.

Blankett för ansökan om fondmedel i S:t Matteus församling (pdf-fil)

Ekonomisk hjälp för studier

Du som är studerande och i behov av ekonomisk hjälp kan ansöka om hjälp ur Fru Signe Jernells stiftelse för studiehjälp. Du skall bo och ha varit skriven i S:t Matteus församling i minst två år. Sista ansökningsdatum är den 31 mars 2023. Ansökan skall göras på en speciell blankett och den kommer att finnas här nedan ungefär två månader innan sista ansökningsdag.

Ansökningsblankett Signe Jarnells stiftelse (finns här ungefär två månader innan sista ansökningsdatum)

Ur Bertha Frischs stiftelse kan behövande ungdom söka ekonomisk hjälp för studier. Du skall bo och vara skriven i S:t Matteus församling i minst två år. Ansökan skall göras på blanketten nedan och du kan söka en gång när som helst under året. 

Ansökningsblankett Bertha Frischs stiftelse

Stipendium för barn och ungdom (Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem) 

Stipendiets ändamål är att lämna bidrag till uppfostran och utbildning av barn och ungdom som bor eller går i skolan i Adolf Fredrik, Gustav Vasa och S:t Matteus församlingar. Detta innebär att Stiftelsen kan dela ut stipendier exempelvis för utbildning av olika slag samt för läger- och scoutverksamhet, för att stödja barns fritidsaktiviteter/intressen och annat som rör ditt barns välbefinnande i vardagen.

Ansökan lämnas in av målsman. Uppge kostnaderna för den/de aktiviteter som ansökan avser. Bifoga även referenser från till exempel diakon, lärare eller kurator. Fyll om möjligt i samtliga uppgifter på ansökningsblanketten.

För information vänligen kontakta stiftelsehandläggare Christina Linder, 08-555 218 04, christina.linder@matteus.org, diakon Ann Engström, 08-555 218 12, ann.engstrom@matteus.org eller diakon Katarina Evasdotter i Adolf Fredriks församling, 08- 402 04 82, katarina.evasdotter@svenskakyrkan.se 

Ansökan görs digitalt via Stiftelseansökan.se/Adolf Fredriks barnhem 
Ansökningssystemet stänger kl.23.59 den 4 maj resp. den 4 november och öppnar ca en månad innan sista dag att ansöka.

Alfred och Alma Christensens Minnesstiftelse


Målgruppen för Alfred och Alma Christensens minnestiftelse är behövande kvinnor i Stockholms stad. Du behöver vara folkbokförd i Stockholms kommun för att kunna erhålla bidrag. Ansökningstid: 1/4 - 2/5 2022. Ansökan görs på ansökningsblankett här nedan, ansökan kan endast göras på den blanketten. Om din ansökan är ofullständig tas den inte upp för prövning, utan avslås. Du kan söka antingen till Oscars församling eller S:t Matteus församling, men inte till båda. Söker du hos bägge församlingarna kommer din ansökan att makuleras. OBS! Skriv ut både sidan 1 och sidan 2, båda sidor ska fyllas i. 

  • Alla kopior utom slutskattebeskedet ska avse handlingar för 2022.
  • Exempel på sånt vi kan ge bidrag till är kläder, medicin och sjukvård, tandvård, glasögon, ortopediska hjälpmedel etc. Aktiviteter för barn kan vi också ge bidrag för.
  • Glöm inte att bifoga kostnadsförslag om du söker för tandvård eller glasögon.
  • Missa inte att fylla i hur många ni är i familjen, samt om det finns någon inneboende.
  • Om du är gift eller sambo måste uppgifter för din partner också lämnas in.
  • Skicka kopior och inte originalhandlingar.

Diakoni – Stöd och hjälp

Samtal med präst eller diakon, familjerådgivning eller stöd i sorg när någon nära har dött. Läs mer »

Samtalsstöd för sörjande

Till dig som har förlorat en anhörig/närstående eller saknar någon som har avlidit.