En liten stig genom en park.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Ekonomiskt stöd, fonder och stiftelser

Boende i S:t Matteus församling med låg inkomst (årsinkomst under 229 200 kronor för ensamstående utan hemmavarande barn), saknar förmögenhet (under 57 300 kronor) och har svårt att få pengarna att räcka till, kan söka bidrag ur våra fonder och stiftelser.  

Ansökan sker på särskild blankett (se under respektive rubrik) och kompletteras med vissa handlingar. OBS! Ansökan måste vara komplett för att behandlas.

Sista datum att ansöka om stiftelsemedel inför sommaren är den 3 juni.

Startdatum för höstens ansökningar är den 2 september.

Välkommen att kontakta stiftelsehandläggare Christina Linder,
08-555 218 04, Christina Linder@svenskakyrkan.se eller 
diakon Ann Engström, 08-555 218 12, ann.engstrom2@svenskakyrkan.se 
Första gången behöver ansökan föregås av ett samtal med en av församlingens diakoner, det gäller ansökan om fondmedel ur S:t Matteus stiftelser/fonder.

Ansökan kan ske en till två gånger när som helst under året med 4-6 månaders intervall och ansökan behandlas i regel inom en månad. För att söka ur stiftelserna och fonderna måste du vara skriven i S:t Matteus församling.

Ansökningsblankett för ansökan om fondmedel ur S:t Matteus församlings stiftelser/fonder (pdf-fil)
______________________________________________________________________

Alfred och Alma Christensens Minnesstiftelse

Målgruppen för Alfred och Alma Christensens minnestiftelse är behövande kvinnor i Stockholms stad. Du behöver vara folkbokförd i Stockholms kommun för att kunna erhålla bidrag. Ansökningstid: 1 april - 2 maj 2024. Ansökan görs på ansökningsblankett här nedan, ansökan kan endast göras på den blanketten. Om din ansökan är ofullständig tas den inte upp för prövning, utan avslås. Du kan söka antingen till Oscars församling eller S:t Matteus församling, men inte till båda. Söker du hos bägge församlingarna kommer din ansökan att makuleras. OBS! Skriv ut både sidan 1 och sidan 2, båda sidor ska fyllas i. 

Alla kopior ska avse handlingar för 2024.

 • Exempel på sånt vi kan ge bidrag till är kläder, medicin och sjukvård, tandvård, glasögon, ortopediska hjälpmedel etc.
 • Aktiviteter för barn kan vi också ge bidrag för.
 • Glöm inte att bifoga kostnadsförslag om du söker för tandvård eller glasögon.
 • Missa inte att fylla i hur många ni är i familjen, samt om det finns någon inneboende.
 • Om du är gift eller sambo måste uppgifter för din partner också lämnas in.
 • Skicka kopior och inte originalhandlingar.

Ansökningsblankett för Alfred och Alma Christensens Minnesstiftelse 2024 

______________________________________________________________________

Ekonomisk hjälp för studier 

Du som är studerande och i behov av ekonomisk hjälp (gäller främst eftergymnasial utbildning), kan ansöka om bidrag ur Fru Signe Jernells stiftelse för studier. Du skall bo och ha varit skriven i S:t Matteus församling i minst två år. Du kan söka inför vårtermin och hösttermin. Ansökan skall göras på blanketten nedan.

Ansökningsblankett Fru Signe Jernells stiftelse (pdf-fil) 
______________________________________________________________________

Ur Bertha Frischs stiftelse kan behövande ungdom söka ekonomisk hjälp för studier. Du skall bo och vara skriven i S:t Matteus församling i minst två år. Ansökan skall göras på blanketten nedan och du kan söka en gång när som helst under året. 

Ansökningsblankett för Bertha Frischs stiftelse (pdf.fil)
______________________________________________________________________

Studiehjälp ur Johan och Tekla Granqvists stiftelse kan fattiga begåvade skolbarn inom S:t Matteus församling söka. Du skall bo och vara skriven i S:t Matteus församling. Ansökningsblanketten finns nedan och du kan söka en gång när som helst under året. 

Ansökningsblankett för Johan och Tekla Granqvists stiftelse (pdf.fil)
______________________________________________________________________

Stipendium för barn och ungdom (Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem)

 
Stipendiets ändamål är att lämna bidrag till uppfostran och utbildning av barn och ungdom som bor eller går i skolan i Adolf Fredrik, Gustav Vasa och S:t Matteus församlingar. Detta innebär att Stiftelsen kan dela ut stipendier exempelvis för utbildning av olika slag samt för läger- och scoutverksamhet, för att stödja barns fritidsaktiviteter/intressen och annat som rör ditt barns välbefinnande i vardagen.

Ansökan lämnas in av målsman. Uppge kostnaderna för den/de aktiviteter som ansökan avser. Bifoga även referenser från till exempel diakon, lärare eller kurator. Fyll om möjligt i samtliga uppgifter på ansökningsblanketten.

För information vänligen kontakta stiftelsehandläggare Christina Linder, 08-555 218 04, christina.linder@matteus.org, diakon Ann Engström, 08-555 218 12, ann.engstrom@matteus.org eller diakon Katarina Evasdotter i Adolf Fredriks församling, 08- 402 04 82, katarina.evasdotter@svenskakyrkan.se 

Ansökan görs digitalt via Stiftelseansökan.se/Adolf Fredriks barnhem 
Ansökningssystemet stänger kl.23.59 den 4 maj resp. den 4 november och öppnar ca en månad innan sista dag att ansöka.
______________________________________________________________________

Alfred och Alma Christensens Minnesstiftelse

Målgruppen för Alfred och Alma Christensens minnestiftelse är behövande kvinnor i Stockholms stad. Du behöver vara folkbokförd i Stockholms kommun för att kunna erhålla bidrag. Ansökningstid: 1 april - 2 maj 2024. Ansökan görs på ansökningsblankett här nedan, ansökan kan endast göras på den blanketten. Om din ansökan är ofullständig tas den inte upp för prövning, utan avslås. Du kan söka antingen till Oscars församling eller S:t Matteus församling, men inte till båda. Söker du hos bägge församlingarna kommer din ansökan att makuleras. OBS! Skriv ut både sidan 1 och sidan 2, båda sidor ska fyllas i. 

Alla kopior ska avse handlingar för 2024.

 • Exempel på sånt vi kan ge bidrag till är kläder, medicin och sjukvård, tandvård, glasögon, ortopediska hjälpmedel etc.
 • Aktiviteter för barn kan vi också ge bidrag för.
 • Glöm inte att bifoga kostnadsförslag om du söker för tandvård eller glasögon.
 • Missa inte att fylla i hur många ni är i familjen, samt om det finns någon inneboende.
 • Om du är gift eller sambo måste uppgifter för din partner också lämnas in.
 • Skicka kopior och inte originalhandlingar.

Ansökningsblankett för Alfred och Alma Christensens Minnesstiftelse 2024 

Diakoni – Stöd och hjälp

Samtal med präst eller diakon, familjerådgivning eller stöd i sorg när någon nära har dött. Läs mer »

Sorgegrupp - samtalsstöd för sörjande

Samtalsgrupp för dig som har förlorat en anhörig/närstående eller saknar någon som har avlidit.

Personal inom vuxenverksamhet och diakoni

PRÄSTER:
Petter Sundelius, kyrkoherde 08-555 218 22 
e-post: petter.sundelius2@svenskakyrkan.se

 

Daniel Götschenhjelm 08-555 218 17 
e-post: daniel.gotschenhjelm@svenskakyrkan.se

 

Johannes Söderqvist 08-555 218 18
e-post: johannes.soderqvist@svenskakyrkan.se

 


DIAKONER
Ann Engström, telefon. 08-555 218 12
e-post: ann.engstrom2@svenskakyrkan.se

 

Susanne Åberg, telefon 08-555 218 13
e-post: susanne.aberg2@svenskakyrkan.se

 

ÖVRIGA:
Husmor/diakoniassistent
Lisbeth Sundvall, telefon 08-555 218 09
e-post: lisbeth.sundvall@svenskakyrkan.se

 

Stiftelsehandläggare: 
Christina Linder, telefon 08-555 218 04
e-post: christina.linder@svenskakyrkan.se


Besöksadress: Västmannagatan 92, Stockholm.