Dubblerad högmässa

Så länge gränsen för deltagande i offentlig samling är femtio personer, erbjuder församlingen två högmässor varje söndag. S:t Matteus kyrka kl 11, Mikaelskapellet kl 16.

Begränsningen om 50 deltagare vid offentliga samlingar består tills vidare. Att som kyrka neka någon som önskar delta i gudstjänster och mässor känns både smärtsamt och tvärs emot vår vilja och församlingens uppdrag. För att kunna göra plats för alla som önskar delta dubblerar vi tills vidare våra gudstjänster.

Huvudgudstjänsten fortsätter att ligga kl 11.00 i S:t Matteus kyrka. Den gudstjänsten livestreamas också och visas på storduk i Stora salen. 
Kyrkkaffe i församlingssalen.

Samma dag är det högmässa i Mikaelskapellet söndag kl 16.00 med i stort sett samma medverkande, följt av ett enkelt kyrkkaffe. Starten för dessa extra högmässor är 6 september.