St Matteus församling

Prata med oss

Kontakt

St Matteus församling Besöksadress: Västmannagatan 92, 11343 STOCKHOLM Postadress: Box 23070, 10435 STOCKHOLM Telefon: +46(8)55521800 E-post till St Matteus församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dop

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje. Det är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Dopet är en högtid när vi får säga välkommen – välkommen till jorden, välkommen i familj och släkt och välkommen in i gudsgemenskapen. Den som döps blir medlem i Svenska kyrkan och en del av den världsvida kyrkan.

Efter sin uppståndelse gav Jesus sina lärjungar uppdraget att döpa i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. I dopet gör Fadern den som döps till ett Guds barn. Sonen, Jesus Kristus, gör den döpte delaktig i uppståndelsens seger över död, synd och ondska. Den helige Ande ger i dopet sina särskilda gåvor, för att dopbarnet skall få kraft att leva ett liv i kärlek och förlåtelse.

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan, men också i den världsvida kyrkans gemenskap som består av alla döpta i alla tider och på alla platser. Att döpas är också att bli en Kristi lärjunge med kallelsen att leva sitt liv i kärlek till Gud och sina medmänniskor.

Som döpt får man vandra på livets väg i vissheten om att Jesus alltid vandrar vid ens sida. Att genom dopet vara ett Guds barn ger den tillit och det hopp som bär en också i livets svåra stunder.

Dopets symboler


Dopvattnet
Luther skriver i Lilla katekesen: ”Dopet är inte bara vatten, utan vatten som är helgat genom Guds befallning och förenat med hans ord.”

Dopklänningen
De flesta barn som döps är klädda i en lång, vit dopklänning. Dopklänningen är lång för att symbolisera att barnet skall växa i sin tro, lära sig mer om den kristna tron och utvecklas i tro, hopp och kärlek.

Dopljuset
Vid dopet får dopbarnet ett dopljus. Det är en påminnelse om Jesus som sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Fadderskap

Att vara fadder (gudmor eller gudfar) är ett viktigt och ansvarsfyllt uppdrag. En fadders uppgift är att regelbundet be för sitt dopbarn, att uppmärksamma dopdagen varje år och att vara en förebild i kärlek och tro genom barnets liv.

Faddern skall, tillsammans med föräldrarna och församlingen, leda sitt gudbarn på trons väg genom livet. För att bli fadder skall man vara döpt.

Vanliga frågor

hur bokar jag ett dop?

Välkommen att ringa vår församlingsexpedition, 08-555 218 00 för att boka dop i S:t Matteus kyrka, S:t Matteus Lillkyrka och Mikaelskapellet.


kan vi ha dopmottagning i församlingens lokaler?

Ja! Det går bra att boka S:t Matteus församlingssal, lilla församlingssalen, Gröna rummet och salen i Mikaelskapellet. Telefon 08-555 218 00.


finns det dopklänning att låna i församlingen?

Ja! Vi har flera dopklänningar att låna, för visning och bokning. Telefon 08-555 218 00.


kostar dopet något?

Nej, dopet är gratis. Det finansieras genom kyrkoavgiften.


hur lång tid tar en dopgudstjänst?

Den brukar ta ungefär 30 minuter.


Förslag på doppsalmer:


21 Måne och sol
68 Jag tror på Gud som med sitt ord
69 Glad jag städse vill bekänna
193 Gud som haver barnen kär
210 Jag lyfter ögat mot himmelen
248 Tryggare kan ingen vara
378 Gud, hos dig är livets källa
379 Du som var den minstes vän
380 Fader, du som livet tänder
381 Gud har en famn
382 Vi tackar dig, vår Skapare
383 Med vår glädje över livets under
384 Ett liv ur dina händer
385 I Jesu Kristi namn vi ber
386 Upp ur vilda, djupa vatten


För bokning av dop i S:t Matteus kyrka, S:t Matteus Lillkyrka och Mikaelskapellet samt förfrågningar om doptider, vänligen ring Carina Franzén: 08-555 218 00, må, ti, on, fr 9.00–12.00 och to 13.00–16.00.

För information om dopundervisning och vuxendop
kontakta prästen Anders Nyström,
08-555 218 17, Anders Nyström, Komminister