Foto: Ikon

Stöd vid dödsfall och sorg

När någon i vår närhet dör, vänds livet ofta upp och ned och många olika känslor och tankar väcks. Vardagen har förändrats och det gäller att orientera sig i en ny livssituation. Här kan det vara värdefullt att få prata med någon, enskilt eller i grupp.

Ladda ner hela vårens program för vuxenverksamheten (pdf).

Enskilt samtal

Välkommen att boka enskilt samtal med någon av församlingens diakoner eller präster. Samtalet är kostnadsfritt, inga journaler förs och tystnadsplikt är en självklarhet. Kontaktuppgifter hittar du på sidan 2.

Samtalsgrupp

Gruppen leds av diakon och präst och vänder sig till vuxna som har mist en närstående. Gruppen träffas varannan tisdag eftermiddag.

Om du förvärvsarbetar brukar det vara möjligt att arbetsgivaren beviljar deltagande i form av friskvård. Under träffarna delar gruppen med varandra det som väckts i samband med dödsfallet, talar om livet nu och samtalar om hur man kommer vidare. 

Antal: Max 8 deltagare per grupp. 

Start:  tisdag 5 mars kl 15.00-16.30

Plats: Diakonivåningen, Västmannagatan 92, nb.

Kostnad: Det är kostnadsfritt att delta, och även du som bor i annan församling 
är välkommen.

Information och anmälan: Susanne Åberg, diakon, 072-549 64 56

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

Personal inom vuxenverksamhet och diakoni

PRÄSTER:
Petter Sundelius, kyrkoherde 08-555 218 22 
e-post: petter.sundelius2@svenskakyrkan.se

 

Daniel Götschenhjelm 08-555 218 17 
e-post: daniel.gotschenhjelm@svenskakyrkan.se

 

Johannes Söderqvist 08-555 218 18
e-post: johannes.soderqvist@svenskakyrkan.se

 


DIAKONER
Ann Engström, telefon. 08-555 218 12
e-post: ann.engstrom2@svenskakyrkan.se

 

Susanne Åberg, telefon 08-555 218 13
e-post: susanne.aberg2@svenskakyrkan.se

 

ÖVRIGA:
Husmor/diakoniassistent
Lisbeth Sundvall, telefon 08-555 218 09
e-post: lisbeth.sundvall@svenskakyrkan.se

 

Stiftelsehandläggare: 
Christina Linder, telefon 08-555 218 04
e-post: christina.linder@svenskakyrkan.se


Besöksadress: Västmannagatan 92, Stockholm.