Foto: Ikon

Diakoni-stöd och hjälp

Diakoni är att visa omsorg om medmänniskan i livets olika skeden och att stödja och dela hopp. Ett stöd som inte bryr sig om samhällsklass, tro eller ursprung, med respekt för självkänsla och det egna ansvaret. Alla är välkomna!

En diakon har social eller omsorgsinriktad utbildning på högskolenivå och är vigd till tjänst i Svenska kyrkan. Diakoner har tystnadsplikt och för inga journaler.  Alla besök hos oss är kostnadsfria.

Vi finns till för dig som

Välkommen att kontakt oss på nedanstående telefonnummer.

Församlingsbibliotek i en pandemi

S:t Matteus församling har haft ett trumfkort i sin hand under hela pandemin, då litteraturen varit så viktig för många. Böckerna har varit det enda sällskapet när man är ensam. Läsningen har ersatt andra aktiviteter som man inte kunnat genomföra.

Samtal

Känner du att du behöver någon att prata med? Samtalen kan handla om allt från relationsproblem och tankar om andlighet och tro, till orosmoment kring sociala och ekonomiska frågor, eller i samband med sjukdom och sorg.

Stöd vid sorg

När någon i vår närhet dör, vänds livet ofta upp och ned och många olika känslor och tankar väcks. Vardagen har förändrats och det gäller att hitta rätt i livet som det ser ut nu. Då kan det vara viktigt att få prata med någon, enskilt eller i grupp. 

Familjerådgivning

Har du problem i en nära relation? Ofta kan samtalsstöd hjälpa dig eller er att förstå och förändra. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym.

Stöd vid sorg - samtalsstöd för sörjande

Samtalsgrupp för dig som har förlorat en anhörig/närstående eller saknar någon som har avlidit.

Personal inom vuxenverksamhet och diakoni

PRÄSTER:
Petter Sundelius, kyrkoherde 08-555 218 22 
e-post: petter.sundelius2@svenskakyrkan.se

 

Daniel Götschenhjelm 08-555 218 17 
e-post: daniel.gotschenhjelm@svenskakyrkan.se

 

Johannes Söderqvist 08-555 218 18
e-post: johannes.soderqvist@svenskakyrkan.se

 


DIAKONER
Ann Engström, telefon. 08-555 218 12
e-post: ann.engstrom2@svenskakyrkan.se

 

Susanne Åberg, telefon 08-555 218 13
e-post: susanne.aberg2@svenskakyrkan.se

 

ÖVRIGA:
Husmor/diakoniassistent
Lisbeth Sundvall, telefon 08-555 218 09
e-post: lisbeth.sundvall@svenskakyrkan.se

 

Stiftelsehandläggare: 
Christina Linder, telefon 08-555 218 04
e-post: christina.linder@svenskakyrkan.se


Besöksadress: Västmannagatan 92, Stockholm.