Covid -19 och verksamheten i församlingen

Vi försöker alla på det sätt vi förmår att hitta en balans mellan å ena sidan möjligheterna att mötas, å andra sidan klokhet och respekt för den pandemi som pågår. Med den senaste restriktionen från myndigheter, daterad 16 november, gäller nedanstående för verksamheten i församlingen.

De nya restriktionerna innebär framför allt att antalet deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsas till maximalt åtta personer. Detta gäller i ett första skede fram till tisdagen den 22 december, men kan enligt regeringen komma att förlängas. Det innebär för församlingen att alla verksamheter som är inplanerade från och med nu och fram till den 22 december, ställs in eller ställer om till digitala verksamhetsformer.

Högmässa

Söndagarnas högmässa firas med minimalt antal medverkande och livestreamas för att kunna följas på nätet. Länk till sändning.

Veckomässor

Vi firar veckomässa vardagar kl 11. 

Dop, vigslar, begravning

Mässor, dop, vigslar och begravningar är i lagens mening allmänna sammankomster, vilket innebär att åttapersonersgränsen gäller. Ni som bokat in er högtid under aktuell tid kommer kontaktas av tjänstgörande präst för att tillsammans komma fram till en lösning.

Kyrkan öppen för andakt

Kyrkan är öppen för enskild andakt och ljuständning söndag t o m fredag mellan kl 11 och kl 16. Under denna tid finns också möjlighet til samtal med präst eller diakon. Tala med kyrkvärden om önskemål om detta finns.

Vid övriga frågor, kontakta församlingsexpeditionen, tel 08-555 218 00.