Covid -19 och verksamheten i församlingen

Vi försöker alla på det sätt vi förmår att hitta en balans mellan å ena sidan möjligheterna att mötas, å andra sidan klokhet och respekt för den pandemi som pågår. Med den senaste restriktionen från våra myndigheter gäller nedanstående för verksamheten i församlingen.

De nya restriktionerna innebär att antalet deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsas till åtta personer exkl medverkande. Begränsningen gäller tills vidare. Undantag gäller begravningar, se nedan. 

Högmässa

Söndagarnas högmässa firas med minimalt antal medverkande och öppet för åtta besökare. Livestreamas för att kunna följas på nätet. Länk till sändning: www.svenskakyrkan.se/webbsänd gudstjänst. 

Veckomässor

Vi firar veckomässa måndag t o m lördag kl 11.00. Mässan är öppen för åtta besökare exkl medverkande. 

Dop, vigslar, begravning

För dop och vigslar gäller en maxgräns på 8 personer inkl medverkande. Vid begravningar gäller max 20 personer exkl medverkande. Ni som bokat in er högtid under aktuell tid kommer kontaktas av tjänstgörande präst för att tillsammans komma fram till en lösning.

Kyrkan öppen för andakt

S:t Matteus kyrka är öppen för enskild andakt och ljuständning alla dagar mellan kl 11 och kl 16. Under denna tid finns också möjlighet til samtal med präst eller diakon. Tala med kyrkvärden om önskemål om detta finns.
Mikaelskapellet, Karlbergsvägen 64, är öppen tisdagar mellan 13.00-15.00. Här finns möjlighet till samtal. Diakon Susanne Åberg och pedagog Marie Svalbring Bergstrand finns på plats.

Vid övriga frågor, kontakta församlingsexpeditionen, tel 08-555 218 00.