Bli volontär och gör skillnad!

VILL DU engagera dig ideellt och bidra med det som just du är bra på, till egen och andras glädje? S:t Matteus församling behöver fler medarbetare!

Ideella medarbetare är en värdefull resurs i Svenska kyrkans olika verksamheter.

Det finns många olika uppgifter för dig som vill bidra med din tid, kunskap, ork och intresse. Som ideell medarbetare bidrar du med ditt engagemang, såväl i gudstjänster som i vardagsverksamheterna, både i och utanför kyrkans lokaler, ofta eller lite då och då . Det finns plats för volontärer i alla åldrar.

Ditt engagemang kan innebära något enkelt som blir något väldigt värdefullt för andra. Du kan dela med dig av både omsorg och tid.

S:t Matteus församling är en andlig mötesplats där vi tillsammans skapar sammanhang, finner mening och visar omsorg om varandra. Vill du vara med och göra detta möjligt? Välkommen att bidra med det du kan.

Diakonin samordnar de volontära insatserna.


Vill du veta mera? 

Kontakta volontärsamordnare 
Ann Engström, 076-525 78 12
ann.engstrom2@svenskakyrkan.se