Biskopsvisitation i S:t Matteus församling oktober 2021

Visitation och visitationsstämma är en gammal kyrklig tradition, och i S:t Matteus församling skedde den senaste visitationen i samband med en festmässa 10 oktober 2021. Biskop Andreas Holmberg medverkade i gudstjänsten och höll visitationsstämma i samband med kyrklunchen efteråt. Här kan du ta del av biskopens visitationstal till församlingen.