Bibelstudium torsdagar kl 15.00

Bibelstudiet är öppet för alla och du deltar så ofta du kan. Vi läser, studerar och samtalar kring bibeltexterna för kommande söndag.

Start för våren torsdag 18 januari kl 15.00.

Vi träffas i Diakonivåningen, Västmannagatan 92, entréplan. Vi kommer under våren att läsa Matteusevangeliet och samtala om det vi läst.

Ledare: Daniel Götschenhjelm, präst. Tel 076-525 78 17.
e-post daniel.gotschenhjelm@svenskakyrkan.se

Plats: Diakonivåningen, Västmannagatan 92, entréplan. 

Anmälan: Du behöver inte anmäla dig och du kommer så ofta du kan och vill.

 

Varför ska vi studera Bibeln? 

Därför att Bibeln är Guds budskap till oss. Vi kan möta Gud i naturen och i olika situationer i vårt liv, men här har vi ord som Gud genom olika människor riktar till oss. Att människan har ett språk är något av det mest märkliga i skapelsen. och språket uppkomst har hittills ingen lyckats förklara.

Gud använder ord för att nå fram till oss, för att beröra oss, förklara sin kärlek till oss och vad han gjort och vill göra för oss och med oss.

Att studera Bibeln är att gå på upptäcktsfärd och göra nya erfarenheter, förstå sammanhang, förundras och fundera, ja, ibland till och med brottas med vissa texter.   

Varför studera tillsammans?

Därför att det utöver den egna läsningen ger så mycket att få del av andras erfarenhet av bibelläsning. En del har läst Bibeln hela livet, någon kanske precis börjat, någon annan läste som ung men har sedan låtit Bibeln ligga oöppnad under ett aktivt liv men börjat läsa igen efter pensioneringen. Någon har gripit efter Bibeln som efter ett halmstrå i en livskris. Någon har studerat Bibeln på andra språk, kanske t o m på originalspråken, hebreiska och grekiska. Alla kan bidra till samtalet.

Ledare: Daniel Götschenhjelm, präst. Tel 076-525 78 17 daniel.gotschenhjelm@svenskakyrkan.se

Start våren 2024: torsdag 18 januari kl 15.00 (uppehåll skärtorsdagen 28 mars 2024)

Plats: Diakonivåningen, Västmannagatan 92, entréplan. 

Anmälan: Du behöver inte anmäla dig och du kommer så ofta du kan och vill.

Välkommen!