Bibelstudium torsdagar kl 15.00

Bibelstudiet är öppet för alla och du deltar så ofta du kan. Vi läser, studerar och samtalar kring bibeltexterna för kommande söndag.

Vi träffas i Diakonivåningen, Västmannagatan 92, entréplan. Vi läser kommande söndags texter och samtalar kring dem.

Varför ska vi studera Bibeln? 

Därför att Bibeln är Guds budskap till oss. Vi kan möta Gud i naturen och i olika situationer i vårt liv, men här har vi ord som Gud genom olika människor riktar till oss. Att människan har ett språk är något av det mest märkliga i skapelsen. och språket uppkomst har hittills ingen lyckats förklara.

Gud använder ord för att nå fram till oss, för att beröra oss, förklara sin kärlek till oss och vad han gjort och vill göra för oss och med oss.

Att studera Bibeln är att gå på upptäcktsfärd och göra nya erfarenheter, förstå sammanhang, förundras och fundera, ja, ibland till och med brottas med vissa texter.   

Varför studera tillsammans?

Därför att det utöver den egna läsningen ger så mycket att få del av andras erfarenhet av bibelläsning. En del har läst Bibeln hela livet, någon kanske precis börjat, någon annan läste som ung men har sedan låtit Bibeln ligga oöppnad under ett aktivt liv men börjat läsa igen efter pensioneringen. Någon hart gripit efter Bibeln som efter ett halmstrå i en livskris. Någon har studerat Bibeln på andra språk, kanske t o m på originalspråken, hebreiska och grekiska. Alla kan bidra till samtalet.

Ledare: Daniel Götschenhjelm, präst. Tel 076-525 78 17daniel.gotschenhjelm@svenskakyrkan.se

Start 2023: torsdag 12 januari kl 15.00

Plats: Diakonivåningen, Västmannagatan 92, entréplan. 

Anmälan: Du behöver inte anmäla dig och du kommer så ofta du kan och vill.

Välkommen!

Präster och diakoner i vuxenverksamheten

Kontakt till diakoner och präster i S:t Matteus församling

 

PRÄSTER:
Petter Sundelius, kyrkoherde 08-555 218 22 
e-post: petter.sundelius2@svenskakyrkan.se

Daniel Götschenhjelm 08-555 218 17 
e-post: daniel.gotschenhjelm@svenskakyrkan.se

Johannes Söderqvist 08-555 218 18
e-post: johannes.soderqvist@svenskakyrkan.se

 

DIAKONER
Ann Engström, telefon. 08-555 218 12
e-post: ann.engstrom2@svenskakyrkan.se

Susanne Åberg, telefon 08-555 218 13
e-post: susanne.aberg2@svenskakyrkan.se