Meny

Be där du är - veckans andakt

Vi firar mässa eller middagsbön varje dag klockan 11.00 i S:t Matteus kyrka. Om du tillhör en riskgrupp och måste hålla dig hemma, kan du ändå förena dig med oss i denna veckoandakt.

BE MED OSS - VARJE DAG KLOCKAN 11

Vi firar mässa eller middagsbön varje dag klockan 11.00 i S:t Matteus kyrka. Även om du tillhör en riskgrupp och måste hålla dig hemma, kan du förena dig med oss i bön. Du kan använda nedanstående texter, eller själv välja psalm, bibeltext och böner. (Se också längst ned om den andliga kommunionen.)

VECKA 14

Psalm 45:1-2

Jesus för världen givit sitt liv:
öppnade ögon, Herre, mig giv.
Mig att förlossa offrar han sig,
då han på korset dör ock för mig.

O vilken kärlek, underbar, sann!
Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och fri,
vill jag hans egen evigt nu bli.

Bön

Försoningens Gud,
vi tackar dig som sände din Son
för att rädda världen.
Av din kärlek lever vi.
Omslut oss med barmhärtighet
och hjälp oss att ta emot din nåd.
I Jesu namn. Amen. 

Bibelläsning (1 Joh 1:8-12)

Om vi säger att vi är utan synd
bedrar vi oss själva,
och sanningen finns inte i oss.
Om vi bekänner våra synder
är han trofast och rättfärdig,
så att han förlåter oss synderna
och renar oss från all orättfärdighet.
Om vi säger att vi inte har syndat
gör vi honom till lögnare,
och hans ord finns inte i oss.
Mina barn, detta skriver jag till er
för att ni inte skall synda.
Men om någon syndar
har vi en som för vår talan inför Fadern,
Jesus Kristus som är rättfärdig.
Han är det offer som sonar våra synder
och inte bara våra utan hela världens.

Förbön

Herre, himmelske Fader,
vi tackar dig för att vi får komma till dig
med allt som fyller våra hjärtan,
all vår oro och all vår glädje.

Vi ber för din kyrka över hela världen.
Låt henne vara ett hoppets tecken i denna tid av oro,
och låt evangeliets ljus lysa i människors mörker.
Tack, för att vi får vara dina barn,
omslutna av din oändliga nåd och kärlek.

Vi ber för hela den värld du har skapat,
för alla folk och länder och för dem med makt och ansvar.

Vi ber för dem som fått ansvar att leda vårt land.
Ge dem visdom och urskillningsförmåga,
så att de fattar kloka beslut för det allmänna bästa.
Särskilt ber vi för dem som arbetar inom vården.
Ge dem kraft att orka trots svårigheter.

Vi ber för alla dem som lider,
för alla sjuka och oroliga,
för alla dem som känner sig ensamma,
för dem som förlorat arbete och försörjning.
Kom med din Ande, Tröstaren, till dem alla.
Tänd hoppets låga i deras hjärtan.

Vi ber för S:t Matteus församling,
för anställda, förtroendevalda och volontärer,
för alla församlingsmedlemmar
och dem som bor och vistas i vår församling.
Var med oss alla med din tröst och ditt ljus,
och gör oss till redskap för din kärlek.

Vi ber för dem som ligger för döden,
för dem som skall ta det sista steget på livsvandringen.
Led dem med din milda fadershand,
trösta dem och lugna dem,
och tag dem hem till ditt himmelska rike.
I Jesu namn.
Amen.

Herrens bön

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt
och makten och härligheten
i evighet. Amen. 

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Psalm 45:3

Tag mig då, Herre, upp till ditt barn,
lös mig från alla frestarens garn.
Lär mig att leva, leva för dig,
glad i din kärlek, offrande mig.

DEN ANDLIGA KOMMUNIONEN

Andlig kommunion kallas medveten längtan efter Jesus i altarets sakrament när man inte har möjlighet att ta emot nattvarden. Den andliga kommunionen är ett sätt att bevara och stärka gemenskapen med Jesus när man inte kan delta i nattvardsmåltiden.
De dagar vi firar mässa i S:t Matteus kyrka (söndag, onsdag och torsdag), kan du som måste hålla dig hemma, men längtar efter att ta emot Kristi kropp och blod, be följande bön:

Jesus, dig söker jag,
min själ törstar efter dig
som kargt och uttorkat land.
Fast jag inte kan ta emot din kropp och ditt blod,
mätta ändå min hunger med din närvaro,
du som ensam kan fylla min tomhet,
och låt mig få känna
att du är i mig och jag i dig.
Amen.