Ad fontes - studiegrupp onsdagar

Ad Fontes betyder Till källorna. Välkommen till denna studie- och samtalsgrupp kring andlighet. Varannan onsdag eftermiddag på församlingsbiblioteket.

Ladda ner hela vårens program för vuxenverksamheten i S:t Matteus (pdf)

I en studie- och samtalsgrupp där vi blickar ner i de teologiska källorna, 
har turen nu kommit till  kyrkofadern Gregorios av Nazianzos och hans Fem teologiska tal. Välkommen till en samtalsgrupp kring andlighet.

Tid:  Onsdagar 15.00-16.30. Anmälan inte nödvändig
Plats:  Församlingsbiblioteket, Västmannag. 92, 2 tr
Datum: 24/1, 7/2, 6/3, 17/4, 22/5
Ledare  Johannes Söderqvist, präst, tel 08-555 218 18 johannes.soderqvist@svenskakyrkan.se

----

Gregorios av Nazianzos hör till den tidiga kyrkans främsta teologer, och har i den östliga kyrkan just fått hedersnamnet ”Teologen”. Hans Fem teologiska tal hör till de viktigaste dokumenten i den tidiga kristna kyrkans historia. I några fiktiva dialoger framlägger han de bärande skälen för treenighetsläran som sedan kom att bli de normerande i östkrkan och också fick ett starkt inflytande i västern.

Själv ville Gregorios i första hand vara filosof och hans framställning, med dess många argument och motargument, följer filosofskolornas retoriska uttryckssätt. 

Men all sin briljans och intellektuella skärpa ställde Gregorios i den kristna trons tjänst, och denna bok ger oss en klar bild av hur denna tro preciserades och utvecklades under ett av sina mest avgörande skeden.

Personal inom vuxenverksamhet och diakoni

PRÄSTER:
Petter Sundelius, kyrkoherde 08-555 218 22 
e-post: petter.sundelius2@svenskakyrkan.se

 

Daniel Götschenhjelm 08-555 218 17 
e-post: daniel.gotschenhjelm@svenskakyrkan.se

 

Johannes Söderqvist 08-555 218 18
e-post: johannes.soderqvist@svenskakyrkan.se

 


DIAKONER
Ann Engström, telefon. 08-555 218 12
e-post: ann.engstrom2@svenskakyrkan.se

 

Susanne Åberg, telefon 08-555 218 13
e-post: susanne.aberg2@svenskakyrkan.se

 

ÖVRIGA:
Husmor/diakoniassistent
Lisbeth Sundvall, telefon 08-555 218 09
e-post: lisbeth.sundvall@svenskakyrkan.se

 

Stiftelsehandläggare: 
Christina Linder, telefon 08-555 218 04
e-post: christina.linder@svenskakyrkan.se


Besöksadress: Västmannagatan 92, Stockholm.