Foto: Johan Nilsson

Vuxet växande

Möjligheter till lärande, fördjupning, funderingar och tankeutbyte.

Handling och bön

Tillfällen att fundera kring vad vår tro kan betyda för vardagens beslut.

Solljus som glittrar på vågorna.

Samtal om livet

Samtalskvällar, med betoning på samtal om tro – i relation till Bibelns berättelser.

Sju steg i kristen tro

Samtalsgrupp i Märsta kyrka där vi tillsammans ger tid och plats för frågor om kristen tro, Gud och livet.

Självhjälpsgrupp för klimatet

Vi samtalar och hjälper oss själva från klimatångest till handling och hopp

Solen lyser igenom ett buskage.

Stå fasta i hoppet

I filmade seminarier uppmanar våra biskopar oss att stå fasta i hoppet. Se två nya föredrag varje söndag.

Döpt eller konfirmerad - Andra chansen!

Det finns ingen övre åldersgräns för konfirmation.