Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan, Märsta pastorat Besöksadress: Bragegatan 3, 19553 Märsta Postadress: Box 3007, 19503 MÄRSTA Telefon:+46(8)59440840 E-post till Svenska kyrkan, Märsta pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Våra församlingar

Till Svenska kyrkan i Märsta hör fyra församlingar. De är till sin karaktär olika men har också mycket gemensamt.

Husby-Ärlinghundra församling är den största med centralorten Märsta. Valsta församling är en mångkulturell församling med livlig verksamhet. Norrsunda och Skepptuna församlingar är mindre landsortsförsamlingar där kyrkan har mycket en central roll.

Husby-Ärlinghundra församling

I Husby-Ärlinghundra församling bor drygt 17 000 personer varav närmare 9 000 är kyrkotillhöriga. Församlingen omfattar tätorten Märsta och Odensala samt Husby. Märsta kyrka och dess församlingshem byggdes 1956 och där sker den vardagliga verksamheten. Men församlingen har också två medeltida kyrkor, Husby-Ärlinghundra och Odensala kyrka där Odensala med sina vackra interiör-målningar är vida berömd.

Valsta församling

Valsta församling strax utanför Märsta centrum har den modernaste kyrkan. Den firade 40-årsjubileum 2015 och finns i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle omfattande Valsta, Steninge och Steningehöjden. Församlingen tillhörde fram till 1997 Husby-Ärlinghundra församling och där bor idag ca 12 300 personer och av dem tillhör 4 500 Svenska kyrkan.

Norrsunda församling

Norrsunda församling ligger i och runt Rosersberg där man också har en församlingsgård. Där är det full rulle hela dagarna med aktiviteter och där firar man också många gudstjänster. I gården finns också ett bibliotek som kyrkan driver tillsammans med Sigtuna kommun. Med sina två medeltida kyrkor, Norrsunda och Skånela, verkar församlingen i en växande bygd. Nu bor där 2 800 personer varav 2 000 är kyrkotillhöriga.

Skepptuna församling

Den minsta församlingen, Skepptuna, omfattar Skepptuna, Lunda och Vidbo, med varsin medeltida kyrka. Församlingens vardagsverksamhet bedrivs i första hand i Lunda kyrkskola, där även personalens arbetsrum finns. I Skepptuna församling bor det kring 1 300 personer varav nästan 1 000 tillhör Svenska kyrkan.