Foto: Johan Nilsson

Valsta kyrka

Den yngsta av pastoratets kyrkor, bara 40 år gammal.

Valsta kyrka ligger vid Valsta torg, helt nära Valsta Centrum. Kyrkan byggdes 1975 och har sedan dess haft en central roll i stadsdelen Valsta.

När Valsta kyrka byggdes rådde en nybyggarandra i området. Allt var nytt och alla var nyinflyttade. Det är en av andledningarna till att Valsta kyrka byggdes som en ekumenisk kyrka med dopgrav. Det var inte bara Svenska kyrkan som hade behov av lokaler och i den nya kyrkan skulle alla kunna samsas.

Fram till 2010 firade den syrisk-ortodoxa församlingen gudstjänster i Valsta kyrka varje söndag.

I anslutning till kyrkan ligger församlingshemmet med sina rymliga lokaler för församlingens olika verksamheter. På bottenvåningen sitter pastorsexpeditionen och pastoratets kansli. På övervåningen finns församlingssal, teater, barnlokaler, kyrktorg, innergård, mm.

Under kyrkan ligger Valsta diakoni, där det serveras soppa varje vecka. Där finns också en populär second hand-butik och café och där har också flera finska grupper sin mötesplats.

Gudtjänst firas varje söndag och då speglas den mångkulturella församlingen genom textläsning på olika språk, bland annat arabiska. Regelbundet firas även gudstjänster på finska.

Blommande kors

Gobelängen som sitter på norra väggen heter Blommande kors och är tillverkad av Maja Benmark. Fram till år 2000 satt denna på östra väggen, ovanför altaret.

Altartavlan

Altartavlan är gjord av Åke Westin år 2000 och invigdes i samband med kyrkans 25-årsjubileum.

Orgeln

Orgeln invigdes 1982 och är byggd av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad. Orgeln är byggd med helmekaniskt traktursystem och omfattar 19 stämmor, fördelat på två manualer.

Antal sittplatser: 180

Brandskyddsgräns: 200

Du kan ta en titt in i Valsta kyrka med hjälp av rörliga panoramabilder.

Ett stort tack!

– till alla som på olika sätt bidrog till årets julfirande i Valsta församlingshem!

Stilla dag

En dag av stillhet och retreat, lördag 18 februari. Valsta kyrka och församlingshem.