ungdomar sitter i ring med fötterna mot varandra
Foto: Magnus Aronson, Ikon

Ungdomsverksamheten

Svenska kyrkan i Märsta har flera mötesplatser där unga människor kan växa i sin tro. Vi vill ge alla unga en möjlighet att skapa en egen relation till Gud, den världsvida kyrkan, församlingen och andra unga kristna.

Ungdomskvällar i Valsta

Ungdomskvällar för 13-20 år i Valsta församlingshem med blandat innehåll, mys, lek, häng, mat, pyssel, samtal om livet och tron, avslutning med andakt kl. 21.

Tisdagar kl 18.00-21.30

Kontaktperson: Max Axdal, 072-210 10 94, max.axdal@svenskakyrkan.se

Ung ledare

För dig som är konfirmerad och vill fortsätta vara aktiv i kyrkans verksamhet men vill göra mer än att bara vara deltagare.

Genom att gå vår ledarutbildning kan du sedan medverka som ung ledare i olika grupper: t.ex. i en barngrupp, barnkör eller konfirmandgrupp.

Vi träffas ungefär en gång i månaden och samtalar om olika ledaregenskaper, våra egenskaper, roller och gruppdynamik, den viktiga leken, andaktens uppbyggnad och mycket mer.

Kontaktperson: Max Axdal, 072-210 10 94, max.axdal@svenskakyrkan.se

 

Närbild på en kör med glada sångare. Några sträcker armarna mot skyn.

Ungdomskören

För dig som är 13-20 år och gillar att sjunga!

En flaggstång med en röd flagga med texten Svenska kyrkans unga och deras symbol.

Svenska Kyrkans Unga i Märsta

Nystartad lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga.

Konfirmation - utforska tillsammans!

Vill du vara med om något alldeles speciellt, livsviktigt, något som är på riktigt? Vill du upptäcka något nytt, utvecklas och få tänka till? Vill du lära känna nya människor och göra en kul upplevelse? – Då ska du anmäla dig till konfirmation!

Ung och behöver prata?

Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad.

En flaggstång med en röd flagga med texten Svenska kyrkans unga och deras symbol.

Svenska Kyrkans Unga i Märsta

Nystartad lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga.