Foto: Pixabay

Till dig, förälder

Du kanske undrar hur konfirmation går till nu för tiden och om det är något för din tonåring.

Alla ungdomar är välkomna att delta i konfirmationsundervisningen vare sig du själv är medlem i Svenska kyrkan eller inte. 

Din tonåring är förmodligen, precis som alla andra tonåringar, inne i en  period av förändring och självgranskning. Rädslan för att inte duga, att vara annorlunda, att sticka ut och att inte göra det är gemensam för alla tonåringar. De är väldigt fokuserade på hur det egna jaget uppfattas av andra. Vuxenlivet är nära, men ändå oändligt långt borta och svårt att förstå hur man ska förhålla sig till. 

Tid för reflektion

Konfirmationstiden idag är en tid för reflektion och upplevelse. Vi vill ge ungdomarna möjlighet att ifrågasätta värderingar och tankar. De bibliska berättelserna och dess påverkan på vårt samhälle är viktiga men viktigast är konfirmandens egna frågor och tankar. 

Många ledare

Konfirmationstiden leds dels av anställda i Svenska kyrkan, Märsta pastorat, dels av ideella unga ledare som själva blev konfirmerade för några år sedan. Tillsammans med konfirmanden försöker vi skapa en miljö där alla får utrymme utan tävlan. 

Vi är alltid flera vuxna närvarande när konfirmanderna träffas och månar om att var och en ska bli sedd.