En flaggstång med en röd flagga med texten Svenska kyrkans unga och deras symbol.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Svenska Kyrkans Unga i Märsta

Nystartad lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga.

Styrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Märsta vill bygga upp en lokalavdelning som välkomnar alla ungdomar och unga vuxna att delta och fungera som en länk för pastoratet mot både unga och äldre. Genom event och aktiviteter vill styrelsen skapa gemenskap och sammanhållning för medlemmar och vara en del i kyrkans verksamhet som riktas till alla åldrar.

Styrelsen vill visa att unga kan engagera sig, inte bara som kyrkans framtid. Svenska Kyrkans Ungas verksamhet är en möjlighet att nå ut och på sikt nå fler konfirmander och bli fler medlemmar.

Kontakt med lokalavdelningen
Alva Johansson, ordförande
E-post: marsta.svenskakyrkansunga@svenskakyrkan.se

Följ Svenska Kyrkans Unga i Märsta på Instagram

Just nu presentationer av styrelsen! Ja, ta mig dit!

Vill du bli medlem?

Ja, jag vill bli medlem! Till medlemssidorna 

Du som är vuxen kan bli stödmedlem i Svenska Kyrkans Unga. Som anställd i Svenska kyrkan är du viktig för barn och unga, som förebild, stöd och möjliggörare. Barn och ungdomar behöver dig, och Svenska Kyrkans Unga är en metod som hjälper dem att växa. Läs mer här