Suomenkielinen toiminta Valstassa / Verksamhet på finska

Suomenkielinen toiminta Valstan seurakunnassa. Verksamhet på finska i Valsta församling.

Suomenkielinen messu ja kirkkokahvi /Finskspråkig högmässa och kyrkkaffe

Sunnuntaisin/söndagar 14.00
 3/9, 1/10, 12/11 och 10/12 (De vackraste julsångerna) 

en person kavlar en deg

Suomenkieliset pikkukokit / Finsktalande minikockar

6–13 vuotiaat ovat tervetulleita kokkaamaan / Matlagning på finska för 6–13-åringar!

Suomenkielinen kirkkokuoro /Finskspråkiga kyrkokören

Keskiviikkoisin/onsdagar, kl 15.30

Kontakt: Morgan Tolsén, tel 073-615 20 83

Käsityöryhmä på svenska och finska/Handarbetsgruppen

Torstai/torsdagar, kl 10–14

Kontakt: Kirut Balasubramaniam, 076-545 40 33