Foto: Johan Nilsson

Arlanda flygplats

Svenska kyrkan finns mitt i flygplatsens buller och brus.

I Sky City på Arlanda flygplats finns ett interreligiöst meditationsrum som är kl. 05-22 varje dag. I angränsande rum finns ett vigselkapell, samtalsrum och expedition för flygplatsprästen.

vigsel på arlanda

Om ni har en resa bokad så kan ni gifta er i kapellet i anslutning till avfärd eller ankomst. Vigsel bokar du hos pastorsexpeditionen, tel. 08-594 408 40, som också svarar på dina frågor och funderingar.

arbetsliv

Arlanda är dessutom en av Sveriges största arbetsplatser med över 15 000 personer som har sitt arbete där. Våra präster är en resurs i ledarskapsfrågor och kan hålla föredrag i psykosocial krishantering. De finns också till för de anställda som drabbas av någon akut personlig kris.

Vid en större katastrof på flygplatsen är de självklart med som en aktör i Swedavias krisorganisation.

Till webbplatsen för Svenska kyrkan Stockholm Arlanda Airport.