Foto: Johan Nilsson

Sorgegrupp

För dig som förlorat någon finns en samtalsgrupp där du får möjlighet att dela tankar och erfarenheter med andra i liknande situation.

För dig som förlorat någon finns möjlighet att delta i en sorgegrupp. Det är en samtalsgrupp där du får möjlighet att dela tankar och erfarenheter med andra i liknande situation. Vi delar tysthetslöfte med varandra och det som sägs i gruppen stannar där.

Varje människas sorg är unik

För den som vill delta i en sorgegrupp är det ofta bra för sorgeprocessen om det gått några månader sedan dödsfallet, men ibland behövs det mer tid. Behovet av att bearbeta sin sorg kan uppstå nära inpå dödsfallet, eller efter en längre tid, när stödet från omgivningen inte längre är lika intensivt.

Sorgen kan ta sig olika uttryck, allt från problem med sömnen, mardrömmar, huvudvärk, trötthet och spänningar i kroppen. Man kan känna sig otrygg och vilja ha människor omkring sig och eller få vara ensam. Kanske känner man inte igen sig själv. Sorg är inte bara tårar, det kan också vara ilska över det som hänt. Man kan vara känsligare än vanligt och lättare bli irriterad och arg på omgivningen. Att träffa andra som varit med om samma sak kan vara en hjälp.

Sorgegrupp hösten 2023

Svenska kyrkan Märsta pastorat bjuder in till sorgegrupp som börjar höstterminen 2023. Gruppen träffas varannan vecka, fem gånger samt med en återträff i januari. Deltagande i gruppen är kostnadsfritt.

Tid och plats

Fem träffar under hösten 2023, måndagar kl 17–19. 
Plats: Märsta kyrka (Ängsvägen 13). 

Fika med kaffe/te och smörgås finns på träffarna. 
Start måndag 11 september. Vi har en avslutande återträff i januari 2024.

Lämnade uppgifter kommer bara att användas i anslutning till sorgegruppen.