Foto: Johan Nilsson

Sorgegrupp

För dig som förlorat någon finns en samtalsgrupp där du får möjlighet att dela tankar och erfarenheter med andra i liknande situation.

För dig som förlorat någon finns möjlighet att delta i en sorgegrupp. Det är en samtalsgrupp där du får möjlighet att dela tankar och erfarenheter med andra i liknande situation. Vi delar tysthetslöfte med varandra och det som sägs i gruppen stannar där.

Svenska kyrkan Märsta pastorat bjuder in till sorgegrupp som börjar under vårterminen 2023. Gruppen träffas varannan vecka, fem gånger samt med en avslutande återträff. Deltagande i gruppen är kostnadsfritt.

Varje människas sorg är unik

För den som vill delta i en Leva vidare -grupp är det ofta bra för sorgeprocessen om det gått några månader sedan dödsfallet, men ibland behövs det mer tid. Behovet av att bearbeta sin sorg kan uppstå nära inpå dödsfallet, eller efter en längre tid, när stödet från omgivningen inte längre är lika intensivt.

Sorgen kan ta sig olika uttryck, allt från problem med sömnen, mardrömmar, huvudvärk, trötthet och spänningar i kroppen. Man kan känna sig otrygg och vilja ha människor omkring sig och eller få vara ensam. Kanske känner man inte igen sig själv. Sorg är inte bara tårar, det kan också vara ilska över det som hänt. Man kan vara känsligare än vanligt och lättare bli irriterad och arg på omgivningen. Att träffa andra som varit med om samma sak kan vara en hjälp.

Tid och plats

Måndagar kl 17–19, Malmstensrummet i Valsta församlingshem, följande datum: 20 februari, 6 mars, 20 mars, 3 april, 17 april. Fika med kaffe/te och smörgås finns på träffarna.

Måndag 21 augusti kl 17–19 har vi en återträff.

Anmälan

Anmälan görs senast måndagen den 13 februari till Lena Väfors Silfverberg, tel 072-2036962 eller e-post lena.vaforssilfverberg@svenskakyrkan.se

Anmälan till Leva vidare -grupp. Uppgifterna du lämnar här kommer endast att användas till detta ändamål.

Förklarande text