Foto: Johan Nilson

Skånela kyrka

En medeltida östtornskyrka från 1100-talet.

Skånela kyrka från 1160-talet är en av Upplands fyra östtornskyrkor. Det innebär att kyrkan har tornet i öster, över kor och altare. Kyrkan är enligt riksantikvarie Bengt Thordeman (1893-1990) ett av de finaste byggnadsverk som under medeltiden uppförts i Mälarområdet.

Kyrkan är byggd på kunglig mark eller kunglig utmark. Kyrkan är till övervägande del byggd av välhuggen gråsten med korets sockel och triumfbåge av fint arbetad sandsten. Delar av runstenar finns också inmurade i kyrkan. Arkitekten eller stenmästaren anses vara från byggnadshyttan vid Lunds domkyrka och härstamma från Tyskland. 

Ursprungligen bestod kyrkan av ett långskepp. Sakristian och nordkapellet byggdes under 1300-talet. Under 1400- talet byggdes vapenhuset och långhuset förlängdes västerut. Jenningska gravkoret byggdes under 1750-talet.

Kyrkan brann 1806. Vid renoveringen täcktes innermurarna med flera lager av vit puts.

Under renovering 1957 togs murverket från 1100-talet fram och kyrkan återfick sitt romanska utseende. Kalkmålningar från 3 olika perioder, de äldsta från 1300-talet togs fram i samband med restaureringen.

Antal sittplatser: 90

Brandskyddsgräns: 130

Vi har av säkerhetsskäl inte möjlighet att hålla alla våra kyrkor öppna men du kan titta in i Skånela kyrka med hjälp av våra rörliga panoramabilder.

Maria med barnet stående på månskära från 1500- talets början. Madonnan som är skuren i lind är av hög konstnärlig klass i tämligen välbevarad färg. På Marias mantel kan man läsa en latinsk text. Översättning lyder: ”O, moder, o barmhärtighetens moder”. Foto: Johan Nilsson

Så låter orgeln i Skånela kyrka

Den nuvarande orgelns fasad är från 1878. Orgelverket är från 1972 tillverkat av Grönlunds orgelbyggeri, Gammelstad. Det omfattar 13 stämmor fördelade på två manualer och pedal.

Afternoon tea: Bach, den främste

Anna Kudrina-Karlsson, orgel. Skånela kyrka, lördag 1 april, kl 16.30.

En vårblomma med lila och vita kronblad.

Afternoon tea: Sigtuna kulturskola

Vårkonsert i Skånela kyrka lördagen den 6 maj kl. 16.30

Upplev påskens drama i din kyrka

Påsken är centrum i det kristna budskapet. Om livets seger över döden. Med all oro som råder i vår tid känns påskens budskap extra viktigt: Det finns hopp! Välkommen till kyrkorna i Märsta pastorat.