Foto: Alex Giancomino /Ikon

Rosersbergs bibliotek

I församlingsgården i Rosersberg driver Svenska kyrkan, Märsta pastorat tillsammans med Sigtuna kommun ett bibliotek.

1 juli - 11 augusti är det bara öppet tisdagar kl. 12-14 med självservice. Man lånar då på egen hand med lånekort/personnummer samt pinkod. Samma tid är det även sommarcafé i huset!

Rosersbergs bibliotek

Rosersbergs bibliotek i församlingsgården drivs i samverkan mellan Svenska kyrkan och Sigtuna kommun. Där kan du låna böcker, ljudböcker, tidningar och filmer för barn och vuxna. Du kan även beställa gratis från övriga bibliotek i kommunen​. 

Reservationer, omlån med mera kan du göra själv på bibliotek.sigtuna.se eller via bibliotekarie Karin Sjölund 076-547 33 99 

Tisdag 12-16
Onsdag 12-19
Torsdag 12-16
Fredag 12-15

Adress: Rosersbergsvägen 38.

Rosersbergs bibliotek må vara ett litet bibliotek till ytan, men genom kommunens försorg kan man utan kostnad beställa titlar från alla folkbibliotek i kommunen. Dessutom kan besökarna ta del av församlingens caféverksamheter, kulturaftnar, musikevenemang, konstutställningar och läxläsning.

– Det är ett ständigt flöde i det här huset, berättar Karin Sjölund som tillsammans med Jenny Kindberg är bibliotekarie. Något som faktiskt gynnar både biblioteket och församlingen.

Karin har funderat mycket på varför just kombinationen bibliotek och församlingshem fungerar så bra tillsammans. En av anledningarna tror hon är att både kyrka och bibliotek står för värden som inte är materiella, värden som är svåra att mäta.

– Till församlingshemmet, och till biblioteket, kan du komma precis som du är utan att det krävs något av dig. Det är en tillåtande miljö där man kan sitta ner stund, läsa en tidning och ta en kaffe. Var annars kan man göra det i vårt samhälle?

– När ofrivilligt ensamma människor kommer hit för att låna böcker kan de upptäcka kyrkans olika sociala verksamheter, såsom musikcaféer eller soppluncher. Biblioteket gör nog kyrkan mer tillgänglig, tror Karin. Kanske är det också lättare att ta kontakt med en präst för samtal om man redan har setts över en fika.

Genom att arbeta i en positiv anda vill hon sänka trösklarna till både kyrka och bibliotek.

– Ingen ska behöva ursäkta sig för att man ”inte läser så mycket” eller ”inte går i kyrkan så ofta”. Man ska få känna sig välkommen och respekterad här. Det är det viktigaste.