Personal

Välkommen att ta kontakt med oss!

Präster

Diakon/diakoniassistent

Kyrkomusiker

  Barn- och ungdomsledare

   Kansli/ekonomi/fastigheter/information

   Kansli

    Begravningsärenden

    Tel 08-594 408 45

    Bibliotekarie

     Vaktmästare/värdinna/husmor

      Kyrkogården

       Second handbutiken