Personal

Välkommen att ta kontakt med oss!

Annika Liljebo Delebeck

Annika Liljebo Delebeck

Svenska kyrkan, Märsta pastorat

Kyrkoherde

Präster

Sandra Blomgren

Sandra Blomgren

Husby-Ärlinghundra församling

Präst

Ingrid Edgardh

Ingrid Edgardh

Arlanda kapell

Präst

Måns Godée

Måns Godée

Skepptuna församling

Församlingsherde

Gustav Jacobsson

Gustav Jacobsson

Husby-Ärlinghundra församling

Församlingsherde

Mikael Pålsson

Mikael Pålsson

Valsta församling

Församlingsherde

Hanne Stichel

Hanne Stichel

Norrsunda församling

Församlingsherde

Sara Waldenstad

Sara Waldenstad

Valsta församling

Präst

Anna Von Heland

Anna Von Heland

ANSTALTEN STORBODA

Präst

Diakon/diakoniassistent

Diakon

Helen Wolter

Svenska kyrkan, Märsta pastorat

Diakon

Lena Väfors

Svenska kyrkan, Märsta pastorat

Diakon

Diakoniassistent

Kirut Balasubramaniam

Svenska kyrkan, Märsta pastorat

Diakoniassistent

Diakoniassistent, finsktalande

Terttu Villabona

Svenska kyrkan, Märsta pastorat

Diakoniassistent, finsktalande, Diakonicentrum Knuten

Kyrkomusiker

Barn- och ungdomsledare

Kansli/ekonomi/fastigheter/information

Anna Antesten

Anna Antesten

Svenska kyrkan, Märsta pastorat

Kanslichef

Kansli

Bibliotekarie

Vaktmästare/värdinna/husmor

Kyrkogården

Second hand och Gro-gruppen