Foto: Johan Nilsson

Webbsända andakter

Nyhet Publicerad Ändrad

Här hittar du webbsända "digitala" andakter från Märsta pastorat.

Under den här rubriken hittar du olika andakter från Märsta pastorat. De har olika karaktär och kommer från pastoratets olika kyrkor, medverkande präster, musiker, mfl likaså.

Andakter kring påsk 2020

Påsken 2020 påverkades av coronapandemin. Många kyrkor ställde in verksamhet för att minska risken för smittspridning, så även kyrkorna i Märsta pastorat. I detta läge spelades dessa två andakter in, den ena en passionsandakt från Odensala kyrka och den andra en påskandakt från Husby-Ärlinghundra kyrka.