statyerna i nischerna på Norrsunda kyrka
Foto: Rune Holmberg

Norrsunda kyrkas statyer

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu finns de ursprungliga statyerna föreställande Tron och Hoppet på plats inne i kyrkan. På utsidan av Sparreska gravkoret finns nytillverkade med samma utseende.

I slutet av november 2019 kom de nya statyerna till Norrsunda kyrka på plats på utsidan av det Sparreska gravkoret. Nischerna hade då stått tomma sedan korets renovering några år tidigare.

Sköra statyer

Vid renoveringen av koret fanns också behov att byta ut de två statyerna föreställande Tron och Hoppet som hade funnits med sedan koret byggdes 1633, till minne av Johan Sparre på uppdrag av hans änka Ebba Oxenstierna.

Väder och vind hade påverkat den sandsten som statyerna var av, vilket medfört att de börjat gå sönder och var fortsatt sköra. För att koret skulle få behålla sina två viktiga prydnader så beslutade Märsta pastorat, med önskemål från Norrsunda församling, att det skulle skapas nya utifrån de gamla, med samma utseende som i dag. De skulle alltså inte se ut som om de var nytillverkade.

Uppdraget gick till Rosersbergs Byggnads AB, som även anlitade underentreprenörer som var specialister på arbeten av detta slag. Det är ovanligt att göra skulpturer av denna storlek – 2 meter höga.

Framtagningen

Det var en tysk firma som vann anbudet och det var också i Tyskland som den rätta stenen fanns. Första steget i arbetet handlade om att hitta tillräckligt stora stenblock av hög kvalitet och snarlik den gotländska sandsten som de ursprungliga figurerna består av.

Firman kom till Sverige och 3D-scannade statyerna eftersom de var för ömtåliga för transport. Tillbaka i Tyskland tog sedan en maskin fram figurernas form, men sparade ett par centimeter till slutytan. Efter frakten till Sverige tog tre stenhuggare vid och sluthögg statyerna för hand, arbetet tog ca 1 månad.

de nya statyerna lyftes upp
De nya statyerna är först maskinellt bearbetade och sedan har ytan sluthuggits. Foto: Rune Holmberg

Montering med precision

I slutet av november 2019 var det så dags för finalen på projektet – att montera statyerna i nischerna på koret. Vardera figur väger omkring 600 kg och lyftes på plats i nischerna av en kranbil. Figurerna gjordes fast manuellt vid ett fäste i statyernas nackar samt undertill.

Originalstatyer tillbaka i kyrkan

I början av mars 2021 återkom originalstatyerna till kyrkan. De placerades inne i gravkoret. Där kan de nu beskådas på nära håll. 

Tack vare kyrkoantikvarisk ersättning samt bidrag från Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur så har det varit möjligt att tillverka de nya statyerna. I 400–500 år framöver kommer nu besökare att åter kunna njuta av Tron och Hoppet blickandes utåt från Norrsunda kyrka.