Landa i nuet, digitala andakter

Nyhet Publicerad

Andakter från Märsta pastorat med flygplatsprästen på Arlanda.

Landa i nuet - andakter från Märsta pastorat

Flygplatsprästen Ingrid Edgardh håller korta andakter från Arlanda och andra platser runtomkring i Märsta pastorat. En stunds eftertanke mitt i vardagen. Uppdateras regelbundet.

(Listan är ordnad så att den senaste andakten ligger överst)

Foto: Johan Nilsson