Foto: Forma landskap

Kyrkogården utvidgas

Nyhet

Husby-Ärlinghundra kyrkogård utvidgas mot norr, med början hösten 2023.

Märsta pastorat ämnar utvidga Husby Ärlinghundra kyrkogård med nya gravkvarter norr om den befintliga kyrkogården (se bilden). Arbetet påbörjas hösten 2023 med genomgrävning av området. 

Kyrkogårdsförvaltningen