Foto: Johan Nilsson

Kyrkogården byggs ut

Nyhet Publicerad

Schaktarbeten på kyrkogården vid Husby-Ärlinghundra kyrka.

Under våren påbörjas grävarbeten vid Husby-Ärlinghundra kyrkogård. Det är plats för ett nytt gravkvarter som förbereds. Utvidgningen sker nordväst om kyrkan, intill ekonomigården. Arbetet med att bereda området pågår fram till juli månad. I en senare etapp, när marken satt sig, kommer träd, buskar, mm att ordnas. Vid arbetet tas givetvis hänsyn till pågående verksamhet på kyrkogården.​