Foto: Johan Nilsson

Hjärtats kapell invigt på Arlanda

Nyhet Publicerad Ändrad

Annandag påsk invigde Uppsalas biskop Karin Johanneson det nya vigselkapellet på flygplatsen.

På Annandag påsk, den 5 april 2021, invigde Uppsalas biskop Karin Johanneson det nya vigselkapellet på Arlanda. Hjärtats kapell ligger mitt på flygplatsen i Sky City innanför flygplatsens interreligiösa meditationsrum.

Pga pandemin hölls invigningsgudstjänsten i det lilla formatet med representanter från Uppsala stift, Svenska kyrkan Märsta pastorat och Swedavia.

Vart är ni på väg? Vad är det som har hänt? Biskopen utgick i sitt invigningstal från frågorna som Jesus ställer till sina lärljungar. Själavårdande frågor som är viktiga ännu idag, på en flygplats, både för resenärer och dem som har sin arbetsplats där.

Ny stola tagen i bruk
I samband med gudstjänsten togs även en stola i bruk som skänkts av Uppsala domkyrkas textilateljé. Stolan är formgiven och utförd av textilkonservator Gunnel Berggrén som associerat till resor och Arlanda flygplats som en plats för förväntningar och hemkomst. Bilderna föreställer vind, luft, moln och himmel. Stolan är tillverkad av siden och ull från Frankrike, molnen av siden på tyg från Venedig. Åskmolnen nedtill är från det s.k. Margaretatyget, med mönster fritt efter drottning Margaretas klänning som finns utställd i Skattkammaren i Uppsala domkyrka. Fodret är en sidenhimmel.

Svenska kyrkan har haft en flygplatspräst på Arlanda i mer än 30 år. Idag är flygplatsprästens uppdrag att finnas för resenärer och personal i vardag och glädje, men också i kris. De många vigslarna på Arlanda får nu en ny och vacker plats i Hjärtats kapell.

Intill Hjärtats kapell har flygplatsen ett meditationsrum för alla människor, med olika tro- och livssyn. Pga ombyggnationer på flygplatsen är även denna lokal ny sedan årsskiftet.

Inspelning från invigningen av Hjärtats kapell på Arlanda flygplats, annandag påsk, den 5 april 2021.

Medverkande: Biskop Karin Johannesson, biskopens adjunkt Erik Berggren och flygplatspräst Ingrid Edgardh.