Lila och vita blommor i en rostig gammal skottkärra.
Foto: Johan Nilsson

Grogruppen tackar för sig!

Nyhet

Efter tolv år avslutas projektet Grogruppen i Märsta pastorat.

Gruppen startades som en kombination mellan integration, arbetsmarknadsstöd och miljöprojekt. En verksamhet där det odlades grönsaker, rotsaker, blommor och även producerats honung från lokala bin, allt med en hållbar ambition. Privatpersoner har kunnat handla varor från Grogruppen under säsongerna.

När nu projektet avslutas vill Märsta pastorat tacka projektledaren Dalal Jaafar Al-Memar som nu  fått nya arbetsuppgifter på kyrkogårdsförvaltningen.

Ett varmt tack till alla kunder som handlat av Grogruppen under åren!