Gör en insats för diakonin

Just nu är det hårt tryck på det diakonala arbetet i Märsta pastorat. Du kan bidra ekonomiskt eller göra en ideell insats.

Varje vecka får behövande människor hjälp på olika sätt via pastoratets diakonala arbete.  Det kan bland annat handla om att dela ut gratis soppa eller en kasse matvaror via Maträtten (ett samarbete med lokala handlare). Diakonerna finns på plats för enskilt samtal och kan förmedla olika typer av hjälpinsatser.  Sätt in en slant via Swish. Ange ”gåva diakoni” i meddelandet.

  • 123 079 56 17   Märsta församlingshem

  • 123 007 83 86   Valsta församlingshem

  • 123 259 14 69   Rosersbergs Församlingsgård

  • 123 269 66 98   Skepptuna församling

Eller till pastoratets bankgiro 430-4762. Ange ”gåva diakoni” i meddelandet.

Om du vill engagera dig och göra en praktiskt insats, kontakta diakon Lena Väfors Silfverberg, tel 072-203 69 62 eller via e-post lena.vaforssilfverberg@svenskakyrkan.se