Flygplatsprästen visar runt i lokalerna

Nyhet Publicerad

Sedan årsskiftet har Svenska kyrkan nya lokaler på Stockholm Arlanda Airport.

Svenska kyrkan har haft en präst på Arlanda flygplats i 30 år. Sedan årsskiftet finns Svenska kyrkan på Stockholm Arlanda Airport i nya lokaler. Flygplatsprästen Ingrid Edgardh visar runt i det interreligiösa meditationsrummet och i Svenska kyrkans lokaler med Hjärtats kapell och samtalsrum. Verksamheten är en del av Svenska kyrkan Märsta pastorat. (Videoreporter: Jeanina Santiago)

Inför kyrkovalet har en tidning om kyrkovalet delats ut till hushållen i Märsta pastorat. I den finns bland annat en artikel om Svenska kyrkans närvaro på Arlanda och flygplatsprästens arbete. En annan artikel handlar om det diakonala arbetet i pastoratet.