Diakoni i Märsta pastorat

Nyhet Publicerad

Helen Wolter och Lena Väfors är diakoner i Svenska kyrkan Märsta pastorat. En tragedi kan slå till utan förvarning. Vem som helst kan nå botten och då finns diakonerna som stöd i de utsattas mörkaste kriser. (Videoreporter: Jeanina Santiago)

Inför kyrkovalet har en tidning om kyrkovalet delats ut till hushållen i Märsta pastorat. I den finns bland annat en artikel om Svenska kyrkans diakonala arbete. En annan artikel handlar om Svenska kyrkans närvaro på Arlanda.