Foto: Johan Nilsson

Norrsunda kyrka

Norrsunda kyrka ligger i en riktigt gammal kulturbygd.

Kyrkans historia

Norrsunda kyrka är en av Upplands fyra östtorns-kyrkor vilket innebär att tornet är placerat i öster, över kor och altare. Kärnkyrkan i gråsten färdigställdes under senare delen av 1100-talet. Den ursprungliga kyrkan består av 
koret med absiden och tornet, samt 2/3-delar av långhuset. Troligen hade korets innertak valv, medan långhusets innertak var ett plant trätak. Först i början av 1400-talet slogs valv i långhuset. Omkring 1450 förlängdes långhuset åt väster och vid södra sidan av denna förlängning uppfördes ett vapenhus i slutet av 1400-talet. Sakristian kan vara samtida med vapenhuset eftersom sakristian och vapenhuset har samma slags takvalv.

År 1633 tillkom det Sparreska gravkoret vid långhusets sydsida. Gravkoret är i rött tegel och uppfördes av Ebba Oxenstierna efter sin man Johan Sparre. 

Tornet fick sin nuvarande huv under 1800-talets första hälft. Ursprungligen hängde kyrkklockorna i tornet. I tornvalvet kan man se hål för repen till klockorna. På 1600-talet byggdes en fristående klockstapel i trä strax väster om kyrkan. 1804 fick stapeln sitt nuvarande utseende.

Antal sittplatser: 120

Brandskyddsgräns: 130

Norrsunda kyrka, maj 2022 Foto: Johan Nilsson
Sparreska gravkoret är från 1633. Gravkoret ligger på långhusets sydsida Det är uppfört i tegel. Det magnifika gavelröstet är uppdelat med kolonn- och pilasterställningar med nischer. Mittfältet innehåller Sparreska- och Oxenstjärnas vapen, samt en inskriptionstavla med latinsk text. Inskriftstavlan omges av två allegoriska figurer skulpterade i sandsten, Tron och Hoppet. Under 2016–2017 genomfördes en omfattande exteriör reno­ver­ing av Sparreska gravkoret. Väggen till gravkoret mur­ades om och statyerna Tron och Hoppet scannades in och nytillverkades med 3d-teknik. Under 2019 monter­ades de nya statyerna på plats på gaveln. De två värde­fulla statyerna som tidigare var monterade på utsidan av Sparreska gravkoret, flyttades in i kyrkan och har nu fått en placering inne i gravkoret tillsammans med en altar­upp­sats från 1600-talet från Rosersbergs slott. Foto: Johan Nilsson

Nyheter kring Norrsunda kyrka

Sommaräng med lavendel.

MIDSOMMAR I VÅRA FÖRSAMLINGAR

Fira midsommar i gemenskap i Märsta pastorats församlingar.

Husby-Ärlinghundra kyrka, Norrsunda kyrka, Skepptuna kyrka och Valsta kyrka

SOMMARÖPPNA KYRKOR

Välkommen till våra sommaröppna kyrkor i Märsta pastorat.

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från Märsta pastorat! Information, tips om arranengemang, gudstjänsttider – till din e-postbrevlåda, varje vecka. Anmäl dig här!