Norrsunda kyrka

Norrsunda kyrka ligger i en riktigt gammal kulturbygd.

Kristendomen fick tidigt fäste här, redan vid 1000-talets slut. Om det vittnar inte minst det stora antal runstenar som finns i området. I vapenhuset finns en uppmärksammad sten som är en blandning av en traditionell runsten och den sort av gravhäll som senare blev vanlig i svenska kyrkor.
Själva kyrkan stod färdig under 1100-talet men det råder inga tvivel om att det har funnits en gudstjänstlokal på samma ställe innan dess.

Kyrkan har byggts till och om under flera perioder, främst 1400-talet, då bland annat kalkmålningarna i långhuset kom till. Den sista tillbyggnaden är det Sparreska gravkoret som är från 1633. Gravkoret ligger på långhusets sydsida och är av rött tegel och sandsten. Det är i sig en vacker byggnad men ser lite främmande ut bredvid resten av kyrkan som är av gråsten. Men å andra sidan ger det kyrkan karaktär!

Värt att notera är att tornet står över koret och altaret i öst till skillnad mot de flesta andra kyrkor som har tornet i väster.

Kyrkan genomgick 2016–2017 en omfattande renovering av Vallstanäskoret och i slutet av 2019 monterades de nytillverkade statyerna, gjorda med de gamla som modell, upp på gaveln.

Antal sittplatser: 120

Brandskyddsgräns: 130

Vi har av säkerhetsskäl inte möjlighet att ha öppet alla våra kyrkor men du kan titta in i Norrsunda kyrka med hjälp av rörliga panoramabilder.

Arbetsgruppen för kyrkobeskrivningarna träffas i biblioteket i Rosersbergs församlingsgård.

Nya kyrkobeskrivningar i Norrsunda och Skånela

Nya foldrar och häfte klara inför årets säsong med sommaröppna kyrkor.

En midsommarstång mot blå himmel.

Midsommar i Märsta pastorat

Kom med och fira midsommar i Märsta pastorat!