Foto: Magnus Aronson/IKON

Medlem eller inte

Svenska kyrkan i Märsta pastorat är öppen för alla, både för medlemmar och för dig som kanske ännu inte är det.

Du är alltid välkommen till kyrkan, kyrkogården, gudstjänster, konserter och öppna verksamheter såsom soppluncher, öppna förskolan, samtalskvällar, mm.

Det finns vissa skillnader mellan att vara medlem och att inte vara det. Vi tar människors ställningstagande på allvar: Den som har valt att inte tillhöra Svenska kyrkan kan därför inte få ta del av de kyrkliga handlingar (vigsel och begravning) som våra medlemmar har rätt till.

Dop

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Kyrkan välkomnar alla att döpas, även vuxna, kontakta vår bokning för mer information. Du som förälder måste inte vara medlem för att få döpa ditt barn, men barnet blir medlem genom dopet.

Vigsel

För att få gifta sig enligt Svenska kyrkans ordning krävs att en av makarna är medlem i Svenska kyrkan. I kyrkoavgiften ingår kostnaderna för det arbete som präst, kyrkomusiker och vaktmästare utför i samband med er vigsel. Ni kan välja fritt vilken församling ni vill gifta er i.

Begravning

Den som inte är medlem i Svenska kyrkan blir begravd på en allmän kyrkogård eller särskild gravplats, i hemförsamlingen eller på annan plats. Kostnaderna för detta täcks av den begravningsavgift som alla i Sverige betalar via skattsedeln. För medlemmar i Svenska kyrkan är begravningsavgiften inbakad i kyrkoavgiften. (Se faktaruta här intill).

Inte medlem

Om du inte tillhör Svenska kyrkan är det viktigt att du berättar detta för dina nära anhöriga. Berätta om de önskemål du har inför din egen (borgerliga) begravning. Vi respekterar ditt val att stå utanför kyrkan och har därför endast kyrkliga begravningar för avlidna som varit medlemmar.

Kontakt

Du kan antingen besöka expeditionen för att ansöka om medlemskap eller fylla i formuläret nedan. När du har skickat in din ansökan kommer du att få en bekräftelse till din e-post. Vi kontrollerar att alla uppgifter stämmer och skickar en slutlig bekräftelse om ditt nya medlemskap.

Har du fler frågor om medlemskap i Svenska kyrkan – kontakta expedtionen, tel 08-594 408 40 eller e-pos: marsta.pastorat@svenskakyrkan.se

Välkommen som medlem!

Genom att skicka in detta formulär ansöker du om medlemskap i Svenska kyrkan.

Var vänlig markera de svar som är aktuella