Kyrktaxi

För dig som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att ta dig till och från gudstjänster och andakter.

Du som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att ta dig till och från gudstjänster och andra samlingar där andakt förekommer, har möjlighet att åka kyrktaxi inom Märsta pastorat.

Det gäller samlingar och kyrkliga handlingar i kyrka/lokal tillhörande Svenska kyrkan i Märsta pastorat samt till lokal inom församlingen där präst eller diakon anordnar verksamhet enligt ovan.

Taxicheckar beställs via pastorsexpeditionen. Checken gäller för resor i samtliga taxibilar anslutna till Cabonline.

Användaren ska kunna uppvisa giltig legitimation.

Telefon pastorsexpedtionen: 08-594 408 40