Kyrkor i pastoratet

Svenska kyrkan, Märsta pastorat, består av fyra församlingar med sammanlagt nio kyrkor och ett kapell. Alla kyrkor är unika på sitt sätt, oavsett om de är byggda på medeltiden eller i slutet av 1900-talet.

Hos de flesta svenskar finns en stor kärlek till landets kyrkor. Sveriges 3 400 kyrkor är ett levande arv som vi har fått att förvalta. Det är allas kulturarv. Detta arv berättar om historien och om livet, rymmer glädje och sorg och existentiella, andliga och kulturhistoriska upplevelser.

I Märsta är vi angelägna om att kyrkornas kulturhistoriska värden ska bevaras. Därför ställs höga kvalitetskrav på reparationer, vård, underhåll och förändringar.

För vissa renoveringar och underhåll som vi måste göra utgår kyrkoantikvarisk ersättning. Bidraget ska täcka kulturhistoriskt motiverade merkostnader i samband med vård och skötsel. Ungefär en fjärdedel av kostnaderna för vården av våra gamla kyrkor bekostas av ersättningen. Det statliga stödet räcker alltså inte till för att underhålla kyrkobyggnaderna i sin helhet. Svenska kyrkans medlemmar bidrar genom kyrkoavgiften med den största delen.

Vi är väldigt stolta över våra sju medeltida kyrkor. Du hittar en beskrivning av var och en av dem här på vår hemsida. Du kan också ladda ner en folder i pdf-format som beskriver kyrkorna.

 

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka en av Uppsala stifts fyra östtornskyrkor, det vill säga att tornet står i öster över altaret och koret.

Odensala kyrka

En av landets förnämsta Albertus Pictor-kyrkor.

Märsta kyrka

Märsta kyrka ligger lummigt inbäddad i ett av Märstas äldsta villaområden. Kyrkan ligger på Ängsvägen 13, alldeles nära Märsta centrum.

Valsta kyrka

Den yngsta av pastoratets kyrkor, bara 40 år gammal.

Norrsunda kyrka

Norrsunda kyrka ligger i en riktigt gammal kulturbygd.

Skånela kyrka

En medeltida östtornskyrka från 1100-talet.

Skepptuna kyrka

Ingen mindre än Uppsala domkyrka har fått stå modell för Skepptuna kyrka.

Lunda kyrka

Lunda kyrka ligger i Lunda socken, som var en viktig ort i det gamla Attundaland.

Vidbo kyrka

Vidbo kyrka byggdes troligtvis i början av 1200-talet men kristet folk har funnits här sedan 1000-talet.

Församlingsgården Rosersberg

En samlingsplats mitt i stationssamhället.

Hjärtats kapell på Arlanda flygplats

Svenska kyrkan finns mitt i flygplatsens brus och buller.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem