Kyrkor i pastoratet

Svenska kyrkan, Märsta pastorat, består av fyra församlingar med sammanlagt nio kyrkor och ett kapell. Alla kyrkor är unika på sitt sätt, oavsett om de är byggda på medeltiden eller i slutet av 1900-talet.

Hos de flesta svenskar finns en stor kärlek till landets kyrkor. Sveriges 3 400 kyrkor är ett levande arv som vi har fått att förvalta. Det är allas kulturarv. Detta arv berättar om historien och om livet, rymmer glädje och sorg och existentiella, andliga och kulturhistoriska upplevelser.

I Märsta är vi angelägna om att kyrkornas kulturhistoriska värden ska bevaras. Därför ställs höga kvalitetskrav på reparationer, vård, underhåll och förändringar.

För vissa renoveringar och underhåll som vi måste göra utgår kyrkoantikvarisk ersättning. Bidraget ska täcka kulturhistoriskt motiverade merkostnader i samband med vård och skötsel. Ungefär en fjärdedel av kostnaderna för vården av våra gamla kyrkor bekostas av ersättningen. Det statliga stödet räcker alltså inte till för att underhålla kyrkobyggnaderna i sin helhet. Svenska kyrkans medlemmar bidrar genom kyrkoavgiften med den största delen.

Vi är väldigt stolta över våra sju medeltida kyrkor. Du hittar en beskrivning av var och en av dem här på vår hemsida. Du kan också ladda ner en folder i pdf-format som beskriver kyrkorna.

 

hjärtats kapell

Hjärtats kapell på Arlanda flygplats ligger i Sky City. Här finns det möjlighet att vigas om du ska ut och resa. Pastorsexpeditionen sköter vigselbokningarna. Kapellet ligger i anslutning till flygplatsens interreligiösa meditationsrum som är öppet för alla, oavsett trosinriktning eller religion. Här kan du som resande slå dig ner en stund i lugn och ro. Meditationsrummet på flygplatsen är öppet varje dag kl 05–22. 

Hjärtats kapell på Stockholm Arlanda Airport har en egen hemsida.